Door Corina van der Vliet-Hart op 7 oktober 2016

Huisvesting Pontes Pieter Zeeman

Tijdens de vergadering van de commissie Samenleving & Bestuur werd donderdag 6 oktober onder andere gediscussieerd over de huisvesting van Pontes Pieter Zeeman. Alle fracties zijn er (gelukkig!) van overtuigd dat behoud van voortgezet onderwijs op Schouwen-Duiveland een must is.

We kunnen ons toch geen Schouwen-Duiveland voorstellen zonder voortgezet onderwijs voor onze jonge inwoners! Er zijn wel geluiden om het definitieve besluit nog uit te stellen maar daar zijn wij geen voorstander van. Wij willen dat de raad over een paar weken (tijdens de begrotingsbehandeling) een besluit neemt.

“Pieter Zeeman” spreekt zelf over het belang van thuis-nabij-onderwijs en dat nieuwe huisvesting de voortzetting van de kwaliteitsverbetering een belangrijke duw in de goede richting geeft. Wij kunnen dit allemaal positief ondersteunen! Wij hebben wel aandacht gevraagd voor multifunctionaliteit van het nieuwe gebouw (meerdere gebruikers), flexibiliteit (kunnen blijven aansluiten op de onderwijsvisie in de komende 40 jaar) en een veilige route naar de school. In de nieuwe school worden verschillende onderwijsvormen gehuisvest; dat vraagt om creatieve oplossingen om de school een fijne en geborgen plek te laten zijn voor alle leerlingen. Speciale aandacht hebben wij gevraagd voor de leerlingen van de Beatrixschool en de Meie.

En natuurlijk, het kost geld, veel geld …  Zowel renovatie als nieuwbouw kost miljoenen die wij met z’n allen als inwoners opbrengen. Voor onze fractie krijgt nieuwbouw van Pieter Zeeman een prominente plaats tijdens de begrotingsbehandeling 2017 in de komende maand. Wij beseffen dat dit pijnlijke consequenties kan hebben voor het bereiken van andere idealen maar die keuzes dienen we te maken, hoe pijnlijk die ook kunnen zijn. Dat vraagt van onze kant een goede en duidelijke uitleg en daar gaan wij zeker ons best voor doen.

De voorzitter van de commissie noemde ons pleidooi voor nieuwbouw van Pieter Zeeman een mooi promotiepraatje. In onze ogen een compliment; hebben we dat in ieder geval al bereikt!

 

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart