Door Corina van der Vliet-Hart op 10 september 2016

Huis van Schouwen-Duiveland

“Politiek breekt Huis van Schouwen tot grond toe af” is de titel van een artikel in de PZC van zaterdag 10 september 2016. De titel is duidelijk en een korte samenvatting van de mening van de gemeenteraad; daar valt niks op af te dingen. Er was veel gemopper en gebrom over de gevolgde procedure, o.a. waarom de raad niet eerder in het proces meegenomen, een zogenaamde openbare informatiebijeenkomst organiseren die niet openbaar was aangekondigd.

Maar het krantenartikel geeft geen volledige weergave van de behandeling van dit onderwerp in de Commissie Samenleving & Bestuur. Ondanks (of dankzij?) het late tijdstip, de wijzers van de klok tikten weg richting de start van een nieuwe dag, hebben enkele partijen ook inhoudelijke kritische vragen gesteld. De PvdA-fractie heeft de nadruk gelegd op het verder onderzoeken van de relatie tussen de gemeente als verhuurder en de nieuwe huurders; wat wil de gemeente bereiken met verhuur van kantoorruimte; gaat het om een puur zakelijke verhuurder-huurder-relatie of gaat het om het uitbouwen van een inhoudelijke relatie, is onderzocht of huisvesting in het ‘Huis van Schouwen-Duiveland’ drempelverhogend werkt voor bezoekers en hoe wordt de onafhankelijkheid van inwonende organisatie gewaarborgd?

Het voorstel om het gemeentehuis te gaan verbouwen is door het college van B&W terug getrokken. Het college gaat hun huiswerk opnieuw doen. Dit met de toezegging dat de raad betrokken zal worden, dat het proces goed wordt gecommuniceerd en dat antwoorden komen op de gestelde vragen. We wachten af!

 

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart