Door Corina van der Vliet-Hart op 19 november 2014

Hondenbeleid en zorg

Na thuiskomst van de begrotingsraad heb ik de volgende tweet verstuurd: “Lekker thuis op de bank na begrotingsvergadering. #PvdA #weerveelgeleerd”. Dat “weer veel geleerd” sloeg onder andere op niet consequente standpunten. Dat vraagt om een toelichting …

Tijdens de begrotingsvergadering vond, naar mijn mening, een bijzondere discussie plaats.

Het ging over het wel of niet opstellen van beleid en visies. Gemeentelijk beleid en visies geven kaders en uitgangspunten die richtgevend of zelfs bepalend zijn voor de besluitvorming op concrete verzoeken.

Een paar voorbeelden: in het subsidiebeleid is de procedure vastgelegd waaraan aanvragen dienen te voldoen. In een bestemmingsplan zijn de kaders aangegeven wat wel en wat niet binnen een bepaald gebied wordt toegestaan. In “Tij voor de Toekomst” zijn uitgangspunten geformuleerd waar wij als gemeente naar toe willen groeien. Maar wat komt er dan in het Hondenbeleid? In meerderheid werd ingestemd met motie van de VVD om een hondenbeleid te formuleren. Over de inhoud bestond volgens mij onduidelijkheid: ordenen van bestaande regels of deze regels ter discussie stellen? Deze verschillende en uiteenlopende interpretaties en de wens om minder regels waren voor ons reden om niet in te stemmen. Komt de VVD volgend jaar met een motie om paardenbeleid op te stellen of regelgeving om te voorkomen dat jouw kat poept in de zandbak van de buren?

Maar terug naar de kern: waar zit nu het inconsequente gedrag? Dat zit bij die partijen die wel kiezen voor het opstellen van een hondenbeleid maar niet instemmen met het opstellen van een gemeentelijke visie op het gebied van zorg en wellness. Een door de SP en PvdA en D66 ingediend amendement om te gaan nadenken over wat wij als gemeente verstaan onder ‘zorg’ en ‘wellness’, aan welke uitgangspunten (innovatieve) initiatieven dienen te voldoen, op welke wijze de onderlinge samenhang tussen initiatieven wordt gestimuleerd en hoe we de spreiding van het zorg- en wellness aanbod binnen onze gemeente kunnen waarborgen. De meerderheid van de raad was tegen het opstellen van een zorgvisie. Verbaasd was ik over de argumentatie: opstellen van een visie brengt  het verlenen van maatwerk in gevaar brengt. En dan begrijp ik het niet meer. Het verlenen van maatwerk kan m.i. prima binnen een vastgestelde visie, het verlenen van maatwerk zonder visie kan willekeur en precedentwerking teweeg brengen en maatwerk kan het gezamenlijk te bereiken doel (= de visie) in gevaar brengen. Wel een hondenbeleid maar geen zorgvisie? Kan u mij dit uitleggen?

Maar ik blijf positief denken. Wat denkt u van de suggestie om in het hondenbeleid een relatie te leggen met zorg, tegengaan van eenzaamheid, stimuleren van wandelen en het opdoen van sociale contacten. Ik ben benieuwd …

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart