23 december 2016

Het Gele Boekje

Onze fractie heeft in de raadsvergadering op 28 april 2016 een motie ingediende waarin het college werd verzocht  om nut, noodzaak en mogelijkheden van het gebruik van de app ‘Ongehinderd’ op Schouwen-Duiveland te onderzoeken in overleg met de relevante betrokken organisaties waaronder in ieder geval het Platform voor mensen met een beperking. De motie is met algemene stemmen aangenomen.

Het college heeft recent laten weten geen aanleiding te zien de app ‘Ongehinderd’ te gaan gebruiken. De motivatie is dat de Schouwen-Duivelandse WMO-adviesraad, samen met het Platform voor mensen met een beperking al het ‘Gele Boekje’ uitbrengen. In dit boekje staat de feitelijke toegankelijkheid van gebouwen op het eiland. Het boekje wordt door het platform zelf gemaakt en in eigen beheer uitgegeven. Het  Gele Boekje is verkrijgbaar bij de VVV en in het gemeentehuis.

Het Platform wil het boekje ook graag digitaal gaan uitbrengen en publiceren op toeristische en zorgsites. Wij kunnen ons wel in deze argumentatie vinden, hoewel deelname aan ‘Ongehinderd’ de informatie wellicht wat breder zou kunnen verspreiden.

Wij wensen de WMO adviesraad en het Platform succes bij de actualisering, bekendheid en mogelijk ook de digitalisering van het Gele Boekje.