Het drama van Duinrand

Door Chester Poots op 12 oktober 2018

In een raadsvoorstel vraagt het college om in te stemmen met de intentie-overeenkomst met Fiorinvest over de herontwikkeling van Camping Duinrand aan de Hogeweg in Burgh-Haamstede. De portefeuillehouder legt dit voorstel ter instemming aan de gemeenteraad voor met het argument dat de raad ‘in een vroeg stadium betrokken wil worden’. Dit is volgens de PvdA een onjuiste interpretatie van het woord ‘betrokkenheid’. Zij, de raad, moet volgens ons in een vroeg stadium geïnformeerd worden. Nu wordt door het college, bedoeld of onbedoeld, de raad ‘participant’ of ‘medeplichtig’ gemaakt bij deze intentieovereenkomst. Als wij instemmen met het voorstel van het college wordt feitelijk de weg terug afgesloten. Als in de toekomst een bestemmingsplanwijziging voor ons ligt, zal het dan inconsequent zijn om NEE te zeggen. Welk signaal geeft de raad dan af naar de samenleving bij instemming met deze intentieverklaring? Als we dus nu akkoord gaan met het voorstel van het college weten we zeker dat dat voor heel veel mensen een ongelooflijke impact zal hebben. Door alle brieven en e-mails die we de afgelopen weken ontvingen (en door de insprekers tijdens de commissievergadering op 11 oktober) is de enorme impact ons duidelijk. De vaste gasten van Duinrand worden niet alleen financieel zwaar gedupeerd door de plannen, maar er wordt ook een deel van hun opgebouwd leven van hen afgenomen.

Voor de handelwijze van de eigenaar van Duinrand hebben wij geen goed woord over, het is in onze ogen zeer onbehoorlijk hoe de eigenaar met zijn, en daarmee ook onze gasten, communiceert, of liever gezegd: niet communiceert. Nog even de vijf kernwaarden van Gastheerschap: vriendelijkheid, respect, aandacht, toegankelijkheid en behulpzaamheid. Dit zien wij hier niet terug.
Niet alleen voor de vaste gasten zal de impact van de plannen groot zijn, maar voor heel Burgh-Haamstede en wellicht ook voelbaar voor heel Schouwen-Duiveland. Door de e-mails en de insprekers is dit al aangegeven.

Tot slot.
Blijkbaar is er bij aardig wat ondernemers de drang om zich te richten op het ‘hogere segment’. Dit zal uiteindelijk betekenen dat er voor veel van onze gasten die tot nu toe jarenlang hebben genoten van ons mooie eiland geen plek meer is. Willen we dat? De PvdA niet.

Als de raad een besluit neemt, dienen de consequenties voor alle betrokkenen helder en duidelijk te zijn. Dat is in dit geval niet zo, er zijn nog heel veel zaken die opgehelderd moeten worden.

 

Chester Poots

Chester Poots

Ik wil uw volksvertegenwoordiger zijn! Waarom? Ik geloof in het opkomen voor een solidaire samenleving. Ik wil rechtvaardigheid en dat rechten en vrijheden voor iedereen bereikbaar zijn binnen onze gemeente. De geldkraan vanuit Den Haag wordt steeds verder dichtgedraaid, terwijl de gemeente steeds meer verantwoordelijkheden krijgt toebedeeld. In veel gevallen heeft uw gemeenteraad het laatste

Meer over Chester Poots