Het drama van Duinrand: update

Door Petri d’Anjou-Lems op 28 oktober 2018

Donderdag 25 oktober stond de intentieovereenkomst over de herontwikkeling van Duinrand op de agenda van de (besluitvormende) gemeenteraadsvergadering.

Zoals wij in de commissievergadering op 11 oktober al hadden gezegd zijn wij op zijn zachtst gezegd niet blij met de ontstane situatie. We realiseren ons dat wij geen partij zijn in een privaatrechtelijke overeenkomst tussen Camping Duinrand en de gasten. Wat we als gemeenteraad moet afwegen is het belang voor Schouwen-Duiveland:
Ten eerste: Is Schouwen-Duiveland er bij gebaat dat wij 600 plaatsen met een hoge bezettingsgraad inruilen voor 285 vakantiewoningen in het hogere segment met een veel lagere bezettingsgraad? (Bij dure vakantiewoningen is dat te verwachten: zie Punt-West bij Ouddorp.)
En ten tweede: We moeten er bij stil staan wat het betekent voor het door ons gewenste imago als gastvrij eiland dat mensen die vaak al tientallen jaren hier hun vakanties en weekenden doorbrengen op een dergelijke respectloze manier worden behandeld. 

Het college stelde de raad voor om in te stemmen met de intentieovereenkomst met Fiorinvest BV (en dus niet met Camping Duinrand, Duinrand Recreatie, Leisure2b, Chalet Store, CS-import, Largo Resorts, Roompot of de heer Blom). Instemmen willen wij niet, wij vinden het namelijk belangrijk dat de hele gemeenteraad de keuzevrijheid houdt om in het vervolg van dit traject nee te kunnen zeggen. We waren daarom mede-indiener van een amendement dat door de SP is opgesteld om ‘instemmen met’ te veranderen in ‘kennis nemen van’.

Voor de gedupeerden is het van groot belang dat er door Duinrand met hen gecommuniceerd wordt en dat er bindende afspraken worden gemaakt over een reële compensatieregeling. We steunden daarom de motie van de SP hierover. Ook de andere twee moties die de SP indiende vonden wij van belang. Het gaat hierbij om de zorgvuldigheid waarmee afspraken worden vastgelegd in de intentieovereenkomst. Ook deze moties hebben wij gesteund.

Raadslid Lievense (LSD) hield ons in zijn betoog voor dat de voorgenomen plannen van de eigenaar van Duinrand een rechtstreeks gevolg zijn van de vorig jaar vastgestelde ‘Zeeuwse Kustvisie’ en dat we er dus zelf medeverantwoordelijk voor zijn.  De Zeeuwse Kustvisie is een gezamenlijk beleidsstuk van de Zeeuwse kustgemeenten Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland, Veere, Vlissingen en Sluis, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, de Zeeuwse Milieufederatie, Het Zeeuws Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Toeristisch Ondernemend Zeeland (incl. bracheorganisaties Recron., HISWA, VEKABO, Horeca Nederland), ZLTO en de provincie Zeeland. Herin is vastgelegd welke ontwikkelingen wel en welke niet wenselijk zijn in het kustgebied.
Wij hebben niet de indruk dat de eigenaar van Duinrand geïnspireerd is geraakt door de Kustvisie. Als hij zich al heeft laten inspireren dan is dat waarschijnlijk door Dagobert Duck.

Later in de raadsvergadering, bij de behandeling van de ‘Agenda Toerisme’ is er door het CDA en GroenLinks een motie ingediend waarmee het college wordt verzocht om in overleg te gaan met Recron Nederland om de huidige Recron-voorwaarden tegen het licht te houden op punten als een sociaal plan en goed ondernemerschap. Wij hebben deze motie gesteund maar wel gelijk aangegeven dat wij geen al te hoge verwachtingen hebben van de praktische uitwerking van een eventueel resultaat van dit overleg.

 

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems