Geen regenboogvlag

Door Petri d’Anjou-Lems op 28 september 2018

Sinds in 2009 door de minister van OC&W 11 oktober werd uitgeroepen tot de Nationale Coming-Out dag is het in steeds meer gemeenten de gewoonte om op die dag de regenboogvlag te hijsen. Hiermee schenken de gemeenten aandacht aan de rechten van LHBT’ers en geven ze aan dat zij net als ieder ander recht hebben op bescherming door de overheid.
Inmiddels heeft ook de provincie Zeeland besloten om regenboogprovincie te worden; een helder signaal dat Lesbiennes, Homo’s, Biseksuelen en Transgenders meetellen en dat ook de provincie zich in wil zetten voor hun veiligheid en acceptatie.

In 2016 heeft onze fractie een voorstel gedaan om ook op Schouwen-Duiveland de regenboogvlag te hijsen op 11 oktober. We kregen daar toen, tot onze grote teleurstelling, geen meerderheid voor.
Tijdens de commissievergadering op 27 september j.l. maakten twee vertegenwoordigers van het LHBT-netwerk Zeeland gebruik van het inspreekrecht om te pleiten voor het hijsen van de regenboogvlag op 11 oktober. Zij deden dat zeer overtuigend.
Voor ons was dat reden om nog een keer (door middel van een motie) een voorstel in te dienen. We hadden er, mede door de overtuigende inspraak, vertrouwen in dat een meerderheid voor onze motie zou stemmen. We dienden de motie in samen met SP, D66, GroenLinks, VVD en Lijst Jet van Gent.

Helaas, de andere partijen vonden het niet nodig “want dat helpt toch niks”.
Bijzonder jammer.
Tegenstemmers waren SGP, CDA, CU, LSD en lijst Haack.

Met de indienende fracties denken we na over een alternatieve actie op 11 oktober.

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems