Fan van Agnes

Door Petri d’Anjou-Lems op 15 mei 2019

De nummer 2 op de kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen is Agnes Jongerius.

De afgelopen jaren heeft zij als Europarlementariër hard gewerkt om de arbeidsomstandigheden van met name arbeidsmigranten in Europa te verbeteren. En ze heeft daar ook successen gehaald: het is haar gelukt een meerderheid te vinden voor het koppelen van de regels voor detachering aan bepalingen uit het Europees Verdrag over fundamentele sociale rechten. Ook is het haar gelukt het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats’ beter in te vullen. Bijvoorbeeld door aan te geven dat een gedetacheerde Pool ook voor werk in het weekend, in de nacht of in ploegendiensten dezelfde toeslagen moet krijgen als de lokale werknemer.

Onlangs presenteerde zij het plan om een minimumtarief in te stellen voor zelfstandige ondernemers die nauwelijks kunnen rondkomen. Zij pleit ook voor het opdoeken van het nul-urencontract, de arbeidsovereenkomsten voor oproepkrachten. En ze wil dat zelfstandigen die werken voor platformbedrijven als Uber in dienst worden genomen. Ook moet volgens haar het zogeheten premieshoppen stoppen: daarbij betalen werkgevers de voor hen gunstigste sociale zekerheidspremies uit aan buitenlandse arbeidskrachten.

Voor mij is Agnes een top-sociaaldemocraat! Ik stem op Agnes.

Kijk ook op haar website: www.agnesvooreuropa.nl

 

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems