Door Corina van der Vliet-Hart op 18 februari 2017

Extra geld voor bestrijding van armoede bij kinderen

De rijksoverheid heeft extra geld aan de gemeenten gegeven voor het bestrijden van kinderarmoede. Onze fractie heeft hierover vragen gesteld. Zo zijn wij benieuwd om hoeveel geld het gaat en of het college al plannen heeft voor het inzetten van dit geld. Wij willen dat graag weten want wij vinden het belangrijk dat kinderen kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten en soms is daar (financiële) ondersteuning bij nodig.

Het is niet de eerste keer dat de gemeente extra geld ontvangt voor armoedebestrijding bij kinderen. Deze extra middelen worden o.a. succesvol ingezet door het vergroten van de mogelijkheden van het declaratiefonds (bijvoorbeeld voor de kosten van zwemlessen) en de samenwerking met het Jeugdsportfonds. Ter informatie: het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging.

Maar, hoe zit het nu met het nieuwe extra ontvangen geld? Wat blijkt … voor onze gemeente bedraagt het bedrag, vanaf 2017 en vervolgens ieder kalenderjaar, € 121.000,–. Het college gaat een voorstel maken om dit extra geld in te zetten. Eerst wordt, samen met allerlei organisaties, onderzocht waar de vraag ligt. Wat signaleren deze organisaties; waar is concreet behoefte aan? De verwachting is dat in het 2e kwartaal van dit jaar het uitvoeringsplan klaar is.

Wij zijn tevreden over de wijze waarop het college het uitvoeringsplan voorbereid en zijn benieuwd naar de concrete voorstellen. Wij houden het in de gaten!

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart