Extra geld voor toekomstplannen

Door Corina van der Vliet-Hart op 10 november 2017

We willen graag iets aan u uitleggen. Wij hebben namelijk tijdens de begrotingsvergadering niet ingestemd met een hogere teruggaaf van de afvalstoffenheffing. Wij snappen dat dit standpunt vraagt om een nadere toelichting. Het is wel een beetje een financieel technisch verhaal maar ik ga proberen het zo duidelijk mogelijk op te schrijven.

Het nieuwe afvalbeleid kan goedkoper worden uitgevoerd, we hebben het over een bedrag van ruim € 900.000. Dat is een heleboel geld! Het college van B&W heeft voorgesteld dat een deel van dit bedrag (€ 200.000) terug gaat naar de inwoners. Het overige deel (ruim € 700.000) wil het college behouden via een berekening waarbij de onroerend zaak belasting (OZB) wordt verhoogd. Door het behouden van deze € 700.000 wordt de financiële ruimte van de gemeente groter.

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft, op initiatief van het CDA, besloten een groter deel terug te geven aan de inwoners namelijk een bedrag van € 500.000. Het bedrag dat overblijft wordt ingezet voor investeringen in het basisonderwijs. Dit klinkt u misschien als muziek in de oren maar er zit volgens ons een flinke adder onder het gras. Door een grotere teruggave komen investeringen in het gevaar, we gaan immers € 300.000 (als het vergeleken wordt met het collegevoorstel) meer aan de inwoners teruggeven maar als we dit bedrag inzetten voor betaling van rente en aflossing kunnen er miljoenen voor worden geleend om meer investeringen te doen dan alleen voor het basisonderwijs. De PZC heeft dit goed verwoord. Ik citeer uit de PZC van 10 november jl: “Mooi, maar wij willen meer, zei Corina van der Vliet van de PvdA. Wij willen ook een nieuwe brandweerkazerne, een sportpark in de Westhoek en investeringen in duurzaamheid. Daarom blijven wij het collegevoorstel steunen.”

Er werd, met name door de VVD, gesproken over een substantiële teruggave. Het woord ‘substantieel’ roept dollartekens op. Een naar onze mening volstrekt verkeerd beeld. Weet u wat u daadwerkelijk in uw portemonnee gaat voelen? Uit rekenvoorbeelden blijkt dat het zal gaan om bedragen tussen de € 5 en € 25 op jaarbasis, dus maximaal € 2 euro per maand. Wij vinden dit niet zo ‘substantieel’ als door de indienende partijen wordt voorgespiegeld.

Op ons argument dat een extra teruggave kan betekenen dat op korte termijn een belastingverhoging nodig kan zijn om alle toekomstplannen te realiseren werd door de andere fracties vrij laconiek gereageerd. Beetje in de trant van ‘dat zien we dan wel weer’.

Samenvattend: wij hebben tegen de extra teruggave van maximaal € 25 op jaarbasis gestemd omdat wij extra geld beschikbaar willen houden voor investeringsruimte voor allerlei belangrijke plannen die tussen nu en een paar jaar op de rol staan.

 

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart