Door Petri d’Anjou-Lems op 21 september 2016

Energieneutraal

In het raadsvoorstel ‘Stap 1 Energie-agenda Schouwen-Duiveland’ dat in de raadsvergadering van 22 september aan de orde komt wordt aangekondigd dat er een Energie-agenda op komst is. De fractie van de Partij van de Arbeid is benieuwd naar de plannen die in die energie-agenda zullen zijn uitgewerkt. Wij realiseren ons dat de noodzaak om af te stappen van het gebruik van fossiele brandstoffen groot is en steeds groter wordt. Het streven om in 2040 energieneutraal te zijn is zeer dringend noodzakelijk.

Volgens Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en een internationale autoriteit op het gebied van transities & duurzaamheid, is over 15 jaar ons aardgas op. Laten we dus geen verwarmingsinstallaties op gas meer plaatsen in nieuwbouw. De Partij van de Arbeid-fractie wil niet wachten op het de energie-agenda (voorjaar 2017) en wil het college daarom nu vast een zetje in de goede richting geven. We dienen daarom bij dit raadsvoorstel een motie in waarin wij het college vragen te onderzoeken op welke wijze het stimuleren van het plaatsen van een warmtepomp (of een ander systeem dat gebruikt maakt van hernieuwbare energie) bij alle nieuwbouw (woningen en bedrijfsgebouwen) opgepakt kan worden.

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems