Een foutje in de puzzel …

23 februari 2018

In de Wereldregio van vrijdag 23 februari staat op pagina 30 onze woordpuzzel waarmee een PvdA-taart gewonnen kan worden.
Oplettende puzzelaars zagen het al snel: er staat een foutje in! Bij het vijfde woord staat een vakje te veel, het eerste vakje hoort er niet bij. Sorry!