Doorstroming en veiligheid

Door Petri d’Anjou-Lems op 14 september 2018

Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de doorstroming van het verkeer in en rond Zierikzee. Het grootste knelpunt is daarbij het autoverkeer op de Laan van St Hilaire en op de Nieuwe Koolweg vanaf de Laan van St Hilaire tot de rotonde Lange Blokweg.
Wat de Partij van de Arbeid betreft heeft de huidige situatie ook consequenties voor de veiligheid van de verkeersdeelnemers.
Factoren die daar een rol bij spelen zijn:
– De aanwezigheid van het Texaco tankstation aan de Nieuwe Koolwe: Invoegend en afslaand verkeer bij het tankstation maakt de situatie vaak onoverzichtelijk en gevaarlijk. Er worden soms de gekste capriolen uitgehaald.
– Overstekende fietsers bij de rotonde Lange Blokweg: een onduidelijke voorrangssituatie waardoor mensen soms onverwacht reageren.
– De aansluiting van de Oudeweg op de Nieuwe Koolweg
– De aansluiting van de Zandweg op de Nieuwe Koolweg

Naar aanleiding hiervan hebben we aan het college de volgende vragen gesteld:
1. Wordt bij de analyse van het onderzoek naar de doorstroming ook het aspect veiligheid betrokken?
2. Heeft het college (in overleg met de provincie en Rijkswaterstaat) de aanleg van een rotonde bij de locatie Laan van St Hilaire / Nieuwe Koolweg / Zandweg overwogen om de doorstroming te bevorderen? (Waarbij uiteraard gezorgd moet worden voor veilige oversteekmogelijkheden voor fietsers.)
3. Is het bij het college bekend dat de aanwezigheid van het Texaco tankstation vaak voor onoverzichtelijke en daardoor gevaarlijke situaties op de Nieuwe Koolweg zorgt door afslaande en invoegende auto’s?
4. Is het bij het college bekend dat de aanwezigheid van het tankstation ook op het fietspad zorgt voor onoverzichtelijke en daardoor gevaarlijke situaties?
5. Is het college het met ons eens dat verplaatsing van het tankstation wenselijk is?
6. Is het college bereid om met de eigenaar/exploitant van het tankstation in gesprek te gaan over het verplaatsen van het tankstation naar een veiliger locatie?

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems