Doorstroming en veiligheid: update

Door Petri d’Anjou-Lems op 13 december 2018

Onlangs hebben wij vragen gesteld aan het college van B&W met betrekking tot de doorstroming en de veiligheid van het verkeer rond Zierikzee. De vragen zijn inmiddels beantwoord.
We vroegen onder andere: Is het college het met ons eens dat verplaatsing van het (Texaco) tankstation wenselijk is? Het college antwoordde: “Het college is het hier volledig mee eens.” Onze laatste vraag was: Is het college bereid om met de eigenaar/exploitant van het tankstation in gesprek te gaan over het verplaatsen van het tankstation naar een veiliger locatie? Het antwoord: “Het college is hier niet aan zet: de grond van het tankstation en ook die van het fietspad zijn eigendom van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat is ook degene die de concessie tot uitbating van een tankstation op deze plaats verstrekt. Reeds vele jaren stellen wij dit punt ambtelijke en bestuurlijk aan de orde bij Rijkswaterstaat met de vraag de locatie uit verkeersveiligheidsoogpunt te herzien c.q. geen nieuwe concessie voor deze locatie uit te geven. “

We hebben ons er sindsdien wat meer in verdiept en weten inmiddels dat het ‘Rijksvastgoedbedrijf’ van plan is om in 2019 de huurrechten van het tankstation voor een periode van 15 jaar te veilen.
Deze informatie is hier te vinden: veilingschema

Tijdens een informatiebijeenkomst op maandag 10 december is toegelicht dat er op dit moment in het kader van het IVVP (integraal verkeer- en vervoerplan) actief gezocht wordt naar mogelijke oplossingen voor de verbetering van de doorstroming van het verkeer rond Zierikzee. Het zou volgens ons heel jammer zijn als we de komende 15 jaar nog rekening moeten houden met de aanwezigheid van een tankstation op precies deze locatie. We zullen dan ook het college oproepen om hierover op korte termijn in overleg te gaan met Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf.

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems