De nachtbus

Door Corina van der Vliet-Hart op 19 september 2018

In de nachten van zaterdag op zondag faciliteert een horecaondernemer uit Renesse de zogenaamde nachtbus. Jongeren kunnen, door het kopen van een ticket, gebruik maken van deze vervoersservice.
Meerdere keren is deze vervoersservice in de publiciteit gekomen vanwege wangedrag van (een aantal) jonge reizigers. Ook ons hebben hierover signalen bereikt, zowel van jongeren als van ouders/verzorgers.
Het is ons bekend dat de gemeente geen betrokkenheid heeft bij dit vervoer en bij de bewaking. Het initiatief en de verantwoordelijkheid ligt bij de ondernemer.

Bovenstaande gaf ons aanleiding tot het stellen van de volgende vragen aan het college van B&W

1-Een lokale ondernemer faciliteert jongeren om na een avondje stappen veilig thuis te komen. Wij zijn van mening dat dit initiatief waardering verdient. Is het college dit met ons eens?

2-Het is duidelijk dat een aantal jongeren de busreis kunnen verpesten voor alle jongeren en het buspersoneel. Wij vinden dat de groep niet de dupe mag worden van een aantal jongeren met vervelend gedrag. Is het college bereid om met de lokale ondernemer mee te denken over het nog veiliger en plezieriger maken van deze vervoersservice? Ziet het college hier ook een rol weggelegd voor het jongerenwerk en/of handhaving, zo ja, welke rol(len)?

3-De nachtbus is een initiatief van een lokale horecaondernemer. Is het college bereid mogelijkheden te zoeken om dit initiatief vanuit de gemeente te faciliteren en zo ja, op welke wijze?
Zou volgens het college de BIZ Renesse hierin ook een rol kunnen spelen?

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart