Door Corina van der Vliet-Hart op 16 mei 2016

De kadernota

In de Kadernota 2017-2020 staan de uitgangspunten voor het opstellen van de gemeentebegroting 2017 en de jaren daarna. Het collegevoorstel, zoals besproken in de Commissie Samenleving & Bestuur van 11 mei 2016, gaat over een heleboel financieel technische beslispunten. Die beslispunten zijn wat ons betreft akkoord.

Voor een groot aantal, naar onze mening belangrijke en essentiële actuele ontwikkelingen, wordt voorgesteld: ‘op dit moment voor kennisgeving aannemen en nadere ontwikkelingen afwachten’. Het gaat hierbij o.a. om: opvang vluchtelingen, uitvoering Participatiewet, haalbaarheid toekomstige huisvesting Pontes Pieter Zeeman en het Integraal Huisvestingsplan voor basisonderwijs. Het gaat hierbij, nogmaals, om essentiële en belangrijke ontwikkelingen die van grote invloed (kunnen) zijn op onze begrotingen voor de komende jaren. Uit de prognose voor de blijkt dat de budgettaire ruimte op basis van de huidige kaders in 2017 net in de min schiet. Het zal de nodige inspanningen vragen om de begroting voor 2017 en komende jaren structureel in evenwicht te krijgen en liefst met een positieve budgettaire ruimte. Wij vinden dat het niet alleen een opdracht is aan het college om de begroting sluitend te krijgen maar dat wij als raad hierin ook een belangrijk aandeel hebben. Wij zullen als PvdA-fractie kritisch blijven kijken naar de mogelijkheden voor bezuinigingen en het aangaan van nieuwe structurele verplichtingen.

 

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart