Door Petri d’Anjou-Lems op 30 mei 2015

De gemeenteraad en Greenpeace

Tijdens de raadsvergadering op 28 mei diende de CU fractie een motie in met betrekking tot een actie van Greenpeace waarbij stenen werden gegooid in de Noordzee. Met deze actie vroeg Greenpeace aandacht voor natuurherstel onder water.

De (tien) stenen zijn gestort in een specifiek gebied (de Klaverbank) waar al veel stenen liggen. De coördinaten van de plek zijn doorgegeven aan de betrokken instanties en vissers. Voor meer informatie over de actie kunt kijken op de website van Greenpeace.

De CU-fractie benadrukte dat deze actie kunnen leiden tot gevaarlijke situaties voor vissers. De motie van de CU-fractie hield twee punten in:

  1. De gemeenteraad neemt nadrukkelijk afstand van deze actie van Greenpeace
  2. De gemeenteraad verzoek het college van B&W dit standpunt ter kennis te brengen van Greenpeace en daarbij deze organisatie op te roepen vooral met de visserijsector in gesprek te gaan / blijven.

Onze fractie heeft tegen deze motie gestemd. Wij zijn er niet van overtuigd dat er sprake is van een gevaarlijke situatie en het recht van actievoeren en demonstreren is een wezenlijk onderdeel van onze democratie. We hebben dan ook geen enkele behoefte om afstand te nemen van de Greenpeace-actie.

 

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems