De EU winnaar van de Nobelprijs voor de vrede

Door Henny Keereweer op 15 mei 2019

Na twee wereldoorlogen – met meer dan 100 miljoen slachtoffers – was er in Europa een politiek klimaat ontstaan voor Europese integratie die voor het behoud van de vrede zou kunnen zorgen. De eerste stap werd in 1952 gezet met de oprichting van de eerste voorganger van de EU. Waarna in 1957 de EEG tot stand kwam die later werd omgevormd tot de huidige EU. De doelstelling bleef gelijk: Het behoud van onze vrede.

En dat is gelukt! Je kan twijfelen over de economische baten of de verdeling daarvan, de hoogte van de te leveren financiële bijdragen, het democratische gehalte van de EU of aan de regelzucht van de EU, maar als vredesproject is het een onmiskenbaar succes. Wat veel mensen niet weten of vergeten zijn, is dat de EU in 2012 de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen voor haar inzet voor vrede, verzoening, democratie en mensenrechten in Europa.

Behoud van onze vrede! Kijk bijvoorbeeld maar naar Syrië wat het betekent als je niet meer in vrede met elkaar kan leven. Voor mij genoeg reden om op een partij te stemmen die voorstander van de EU is. Niks BREXIT of NEXIT voor mij. Mijn stem gaat naar Frans Timmersmans!

Henny Keereweer

Henny Keereweer

Henny Keereweer, 62 jaar. Een geboren en getogen Leidenaar; familierechtadvocaat, bijzondere curator en mediator; een paar dagen na de aanslagen op de Twin Towers op 11 september 2001 lid geworden van de PvdA; sinds april vorig jaar lid van de Ledenraad van het Rode Kruis. Mijn vrouw, onze twee pointerpuppen en ikzelf wonen sinds eind

Meer over Henny Keereweer