de Boterhoek

Door Petri d’Anjou-Lems op 11 mei 2018

Woensdag 9 mei bespraken we in de commissievergadering de plannen voor de ontwikkelingen van ‘vitaliteitsresort’ de Boterhoek aan de Weelweg bij Scharendijke. Het plan is opgenomen in de notitie overgangsbeleid van de Zeeuwse Kustvisie, de zogenaamde pijplijnprojecten.
De initiatiefnemers benadrukken dat het geen ‘gewoon’ recreatiepark wordt maar een vitaliteitsresort waar mensen naar toe komen om (ook preventief) aan hun gezondheid te werken.

Voor meer informatie over het plan: https://schouwenduiveland.raadsinformatie.nl/document/6427878/1/Bijlage_II_Concept-omschrijving_Vitaliteitsresort_dec__2017

De bebouwing zal niet bestaan uit afzonderlijke recreatiewoningen maar een aantal grotere gebouwen waardoor het in het landschap het aanzien krijgt van agrarische bebouwing. Om de bebouwing heen komt veel groen.

In het voortraject is veel mis gegaan in de communicatie, met name naar omwonenden en inwoners van Scharendijke. Hierdoor was er in eerste instantie weerstand tegen de plannen. Inmiddels ziet het naar uit dat er in Scharendijke en omgeving draagvlak is voor de Boterhoek, men ziet kansen.

De Partij van de Arbeid heeft de laatste jaren steeds het standpunt ingenomen dat uitbreiding van het aantal recreatieparken niet wenselijk niet is, tenzij er sprake is van een bijzonder concept dat iets toevoegt aan Schouwen-Duiveland. Het plan voor de Boterhoek is er volgens ons een bijzonder concept en we hebben dan ook in de commissievergadering gezegd dat wij voorstander zijn van realisatie van het plan.

Nog niet alle fracties hebben een duidelijk standpunt ingenomen. De fractie van GroenLinks heeft aangekondigd binnenkort met een motie te komen waarin wordt vastgelegd dat er geborgd kan worden dat de  Boterhoek later niet alsnog een ‘gewoon’ recreatiepark wordt.

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems