Door Petri d’Anjou-Lems op 19 januari 2015

Commissievergadering januari

In januari stond de stroomvoorziening ten behoeve van Centree op de agenda. We schreven hierover al eerder op deze website. De voorzitter van Centree, Frank van Asten, maakte van de gelegenheid gebruik om aan de commissieleden te vertellen wat er allemaal (niet) is gebeurd rondom de stroomvoorziening.

Hier ons betoog in de commissie over dit onderwerp.
Met stijgende verbazing lazen wij in oktober de raadsbrief die voor ons ligt. Onze fractie heeft de raadsbrief teruggevraagd om dat de brief vragen oproept. Zoals bekend had onze fractie voor de begrotingsvergadering in november 2013 een motie voorbereid om te komen tot een adequate stroomvoorziening bij de Nieuwe Kerk in Zierikzee, bedoeld voor buiten-evenementen van Centree. In de discussie bleek dat andere fracties bang waren voor precedentwerking. Ter plekke hebben we toen de motie omgevormd:  college, onderzoek waar op Schouwen-Duiveland er behoefte is aan een dergelijke voorziening. Na bijna een jaar kwam er dan deze raadsbrief. Inhoud van de raadsbrief: de behoefte bestaat alleen bij de Nieuwe Kerk, de kosten zijn € 10.000,-, en de Stichting Oude Zeeuwse Kerken wil er aan mee werken. Voor onze fractie zou het een logisch gevolg zijn om over te gaan tot het aanleggen van de gewenste voorziening. Er is immers geen sprake van precedentwerking omdat er op andere locaties geen behoefte is! Maar het college besloot anders. Bij ons gaf dat de indruk dat het college de intentie van de motie die met een grote meerderheid is aangenomen, niet serieus heeft genomen. Op dezelfde dag kregen we een raadsbrief  waarin het college bekend maakte een bedrag van € 35.000,- bij te dragen aan de vervanging van een vloer in het Laco sportcentrum. De bouwer  en de exploitant hadden hier (hoewel ze er voor gewaarschuwd waren) een verkeerde vloer laten leggen waardoor een van de hallen onbruikbaar was. Je ontkomt er niet aan om deze twee situaties met elkaar te vergelijken, en wij concluderen dat dit college meer affiniteit heeft met sport dan met cultuur. Het college is bereid om € 35.000,- bij te dragen aan het herstellen van een fout van de aannemer. De Stichting Centree heeft de afgelopen jaren een belangrijke vliegwielfunctie vervuld met betrekking tot de culturele voorzieningen op Schouwen-Duiveland. Zonder de Stichting Centree was er nu niet de Weverij en was de Nieuwe Kerk niet ingericht als concert- en theaterzaal.  Je zou toch verwachten  dat het college waardering heeft voor de inspanningen en de resultaten van de mensen achter Centree. Van de inspreker hebben we zojuist gehoord dat er in een eerder stadium al besloten was om de gewenste stroomvoorziening aan te leggen maar dat door miscommunicatie met het installatiebedrijf dit toen niet gebeurd is.

De wethouder heeft toegezegd uit te zoeken waarom de gedane toezegging niet is nagekomen en de raad hiervan door middel van een raadsbrief op de hoogte te stellen.

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems