Door Corina van der Vliet-Hart op 11 oktober 2014

Commissie S&B oktober

Het centrale thema tijdens deze commissievergadering waren de beleidsnota’s en verordeningen op het terrein van maatschappelijke ondersteuning (WMO), participatie en jeugdhulp. Aan de uitgangspunten en algemeen omschreven doelstellingen van deze nota’s valt wat ons betreft weinig aan toe te voegen. Wij hebben onze accenten gelegd op monitoring (volgen van de uitvoering), communicatie (zowel met de burger als met de gemeenteraad), flexibiliteit bij de professionals om goed in de kunnen spelen op de praktijk van alle dag en de andere wijze van denken en doen. Het gaat immers om een forse omslag van werken: niet meer de mensen aan de hand nemen en zeggen wat goed is en wat niet maar de mensen uitdagen en stimuleren om zelf de regie in handen te houden en zelf met oplossingen te komen.

Wij blijven hameren op het feit dat de ondersteuning bij voorkeur tijdelijk is. We weten allemaal dat er situaties zijn waarin blijvend ondersteuning verstrekt dient te worden.

Het college heeft aangegeven dat mantelzorgbeleid in voorbereiding is. Daar zijn wij een sterk voorstander van en zullen wij kritisch volgen.

Wij onderzoeken op dit moment de mogelijkheid van het indienen van een amendement met betrekking tot de Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 en de Verordening individuele studietoeslag 2015. Dit met als doel dat een zo groot mogelijke doelgroep een beroep op deze regelingen kan doen en om te bezien of de hoogte van de maximale toeslag kan worden verhoogd.

In de rondvraag is gevraagd om een spoedige afhandeling zodra jongeren uit Nieuwerkerk de aanvraag voor het realiseren van een overdekte jeugdhangplek indienen.

Onze vraag hoeveel leerplichtige kinderen op dit moment op Schouwen-Duiveland thuis zitten en geen onderwijs ontvangen werd door de wethouder met ‘nul’ beantwoord; het meest positieve antwoord. Dat stelt ons tevreden.

Het werd een lange vergadering maar dat was inherent aan het forse aantal agendapunten. De discussie was beperkt, de verschillende fracties zaten behoorlijk op één lijn.

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart