Door Corina van der Vliet-Hart op 7 november 2014

Commissie S&B november

Carbid schieten, hondenpoep, mosquito *), kermis op zondag en uitjouwen … een greep uit de onderwerpen die besproken werden bij de wijzigingsvoorstellen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) tijdens de commissie Samenleving en Bestuur van afgelopen donderdag. Wij ontkennen niet dat dit zaken zijn waar (in meer of mindere mate) hinder van ervaren kan worden maar het gaat om de kern: zijn de bepalingen te handhaven, worden de mensenrechten niet aangetast, b.v. de vrijheid van meningsuiting en de werkelijke noodzaak (deregulering). Gelukkig kwam deze kern in de discussie en meningsvorming ook naar voren. Wat heb je aan verboden die niet te handhaven zijn? Wat doe je met bepalingen die onze fundamentele grondrechten raken?

Wij zijn van mening dat grondrechten niet mogen worden aangetast, bij twijfel dien je de bepalingen niet in de APV op te nemen. Ook wanneer je niet kan handhaven (simpelweg omdat het niet te handhaven is of omdat er geen menskracht beschikbaar is) dan zijn die bepalingen overbodig. Dat betekent niet dat de APV volledig afgeschaft kan worden. Naar onze mening dien je echt bepaalde zaken goed in de APV te regelen. Dat de samenleving zonder regels kan omdat we elkaar continu aanspreken op het juiste gedrag is naar onze mening een utopie. Uit eigen ervaring weet ik hoe mensen kunnen reageren wanneer je vriendelijk een poepzakje geeft zodat ze de grote drol die hun eigen hond net had geproduceerd kunnen opruimen. De reactie die ik kreeg heeft mij het er van weerhouden om het nog eens te doen …

Insprekers (altijd leuk) waren er voor het onderwerp ‘carbid schieten’, ondersteund door aanwezigen op publieke tribune. Er volgde een vurig en duidelijk pleidooi om het carbid schieten niet te verbieden. Een gedegen voorbereiding, veiligheid en plezier (zowel voor de club zelf als voor omstanders) staat voorop. Nou, ze hoeven zich voor dit jaar geen zorgen te maken want voorlopig blijft de huidige APV van kracht (daar is geen verbod op carbid schieten in opgenomen). De commissie heeft namelijk aangegeven dat de huidige APV-voorstellen nog niet rijp zijn voor behandeling in de gemeenteraad. Eerst de volledige APV nog eens grondig toetsen op handhaving en deregulering. Wat ons betreft mag de toetsing aan de grondrechten daaraan worden toegevoegd, wij blijven daar voor waken.

De mening van de commissie werd gevormd na een schorsing van de vergadering (op verzoek van LSD). In beslotenheid over dit onderwerp door gaan ging voor ons en de SP te ver, wij hebben niet aan dit besloten onderdeel deelgenomen. Het democratisch proces dient open, transparant en duidelijk te zijn. De tijd van dit besloten deel heb ik gebruikt om in gesprek te gaan met de publieke tribune. (Voor deze mensen was het helemaal niet duidelijk wat er gebeurde.)

Nu rest ons afwachten of het college van B&W voldoende handvatten heeft gekregen om binnenkort met een nieuw voorstel te komen. Wij houden het in de gaten!

*)apparaatje dat hinderlijke geluidstonen produceert waar met name jongeren last van hebben. Wordt gebruikt om jongeren op bepaalde locaties te weren.

Hondenpoep

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart