Door Petri d’Anjou-Lems op 15 oktober 2014

Commissie OR oktober

Een korte agenda voor de Commissie Openbare Ruimte deze maand. Twee raadsvoorstellen, allebei  over fietspaden in de Westhoek: het Vroonfietspad en het Duinhoevepad.

Eerste onderwerp was een raadsvoorstel over de subsidieaanvraag van € 30.000,- door Staatsbosbeheer voor de verbetering van het Vroonfietspad tussen Renesse en Haamstede. Het gaat om geld uit de procesafspraken Maasvlakte 2. Onze fractie stemt in met dit voorstel. Het fietspad kan wel een opknapbeurt gebruiken, en het zal tegelijk iets worden verbreed wat prettig is voor mensen op een scootmobiel of driewielfiets.

Tweede onderwerp was de veiligheid op het Duinhoevepad. Niet de eerste keer dat we hierover in commissie hebben gesproken! Het Duinhoevepad is een fietspad met enkele steile hellingen waar nogal eens  ongelukken gebeuren. Vorig jaar augustus heeft de raad een motie aangenomen waarmee het college opdracht kreeg om te onderzoeken of het mogelijk is om het pad te verleggen of af te vlakken. Onze fractie heeft toen tegen deze motie gestemd, het is voor ons duidelijk dat je een pad door een bijzonder natuurgebied niet zo maar kunt verleggen en dat je de duinen zo maar niet kunt afvlakken. Geld voor een dergelijk onderzoek is bij voorbaat weggegooid geld. En dat is ook gebleken. Uit het onderzoeksrapport wordt duidelijk dat verlegging en afvlakking niet haalbaar zijn. De SGP maakt zich al jaren ernstig zorgen om de situatie (sinds kort doet de SP dat ook) en kondigde een uitgebreid amendement aan waarin zeer gedetailleerd maatregelen worden voorgesteld om de situatie te verbeteren. Het ging over fietskaarten, bebording, wildroosters, ruiterroutes, machinaal vegen en nog meer. Gedurende de discussie kwam Chiel Weezepoel (D66) met een zinvolle suggestie om een deel van het fietspad door een verkeersbesluit om te vormen tot voetpad waardoor je fietsers kunt verplichten om af te stappen op de steile stukken. We wachten even af hoe het amendement er uit zal gaan zien.
Overigens blijft onze fractie mening dat de raad zich zou moeten beperken tot de hoofdlijnen.

Duinhoevepad

 

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems