Door Petri d’Anjou-Lems op 12 november 2014

Commissie OR november

Op de agenda stonden weer een paar interessante onderwerpen:  het eindrapport supermarktstructuur, de aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst Borrendamme, bestemmingsplan Nieuwerkerk en Oosterland, beleidsplan openbare verlichting en de herinrichting van het Jannewekken in Zierikzee.

Er waren bij verschillende onderwerpen insprekers, waardoor het weer een levendige vergadering was.

Bij de ontwikkelingen in de detailhandel, en dan met name bij de supermarkten, zijn er twee  aandachtspunten:  de locatie(s) en het winkelvloeroppervlak. Hoe belangrijk is het dat een supermarkt in het centrum zit? En hoe groot moet of mag een supermarkt zijn? Het gaat om de belangen van de ondernemers maar natuurlijk ook om de belangen van onze inwoners. Waar kan ik boodschappen doen en hoe kom ik daar? Wij denken dat een goede spreiding van supermarkten voor onze inwoners belangrijk is.

Omdat de bouw van 46 woningen door Woonzorg Nederland niet doorgaat (als gevolg van veranderde marktomstandigheden en wetgeving) moet de samenwerkingsovereenkomst Borrendamme worden aangepast. De nu nog aanwezige aanleunwoningen zullen worden gesloopt en het terrein zal worden ingericht als ‘ontmoetingsruimte’.

Het bestemmingsplan Nieuwerkerk en Oosterland leidt tot ongerustheid bij de bewoners van de Meeuwenlaan in Nieuwerkerk. Door de komst van winkels en horeca in ‘het gat van Nieuwerkerk’ vrezen zij drukte en geluidsoverlast. Gelukkig zijn zij in gesprek met de ontwikkelaar. Wij gaan er van uit dat er rekening wordt gehouden met hun belangen.

De monumentenverlichting maakt deel uit van het nieuwe beheer- en beleidsplan openbare verlichting. Wij zijn blij dat daar stappen worden gezet voor energiebesparing.

Bij de herinrichting van het Jannewekken verandert de fietsroute vanaf de Schuurbeque Boeijestraat enigszins. Wij hebben de wethouder gevraagd of het mogelijk is om een parkeerverbod in te stellen in het Jannewekken tussen de Touwbaan en het Vrije, zodat fietsers meer zicht hebben op het verkeer.

winkelwagentje

 

 

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems