Door Petri d’Anjou-Lems op 3 december 2014

Commissie OR december

Het ging tijdens deze commissievergadering vooral over de gebiedsvisie Schelphoek. Het bijzondere bij het opstellen van de gebiedsvisie Schelphoek was natuurlijk dat het principeverzoek voor het bouwen van een zorghotel de aanleiding was. Over de Schelphoek is de afgelopen maanden een brede maatschappelijke discussie gevoerd.

Er zijn veel zienswijzen ingediend, de meeste negatief ten opzichte van de mogelijke bouw van een zorghotel. Reden voor het college om met een voorstel te komen om een nieuwe gebiedsvisie op te stellen, niet uitgaande van de bouw van een zorghotel.

In het raadsvoorstel staan drie beslispunten:
1. Kennis nemen van de ontvangen zienswijzen in het kader van de inspraak;
2.Uitgangspunt vaststellen dat er bebouwingsmogelijkheden zijn in de Schelphoek;
3. College opdracht geven met betrokken stakeholders de bebouwingsmogelijkheden verder te verkennen en uit te werken in een aangepaste gebiedsvisie.

Onze fractie gaat in de raadsvergadering op 18 december een amendement indienen om beslispunt 2 aan te passen. We willen duidelijk maken dat eventuele bebouwing kleinschalig zal moeten zijn, passend bij de schaal van het gebied. In de commissie bleek dat andere fracties ons daarin zullen steunen.

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De kandidaatstellingscommissie en vervolgens het bestuur en de ledenvergadering hebben mij het vertrouwen gegeven om de komende verkiezingen de kandidatenlijst aan te voeren. Ik heb daar zin in! Ik vertrouw er op dat de kiezers inmiddels weten wat ze aan de Partij van de Arbeid hebben: betrokken raadsleden die midden in de

Meer over Petri d’Anjou-Lems