Commissie openbare ruimte december 2017

Door Petri d’Anjou-Lems op 10 december 2017

Op de laatste commissievergadering Openbare Ruime ‘oude stijl’ stonden enkele interessante onderwerpen.

Résidence Oud Bommenede.
Er ligt een aanvraag om aan de Kijkuitsedijk bij Zonnemaire 17 zorgrecreatiewoningen te mogen bouwen, in combinatie met een gezondheidscentrum. De raad wordt gevraagd om een ‘Verklaring van geen bedenkingen’ af te geven. Zoals bekend is onze fractie geen voorstander van uitbreiding van het aantal recreatiewoningen. Een belangrijk aspect bij dit plan is dat het gaat om een nieuw concept, waarbij het niet alleen gaat om woningen maar ook om het verlenen van zorg en dat er ook een gezondheidscentrum met behandelkamers is. Maar … de afspraak zal zijn dat er per jaar 3 maanden recreatief mag worden verhuurd! Dus toch een uitbreiding van het aantal recreatiewoningen. Dit is in tegenspraak met een passage uit de antwoordnotitie van het college: “Ad. 2 De gemeente wil ook niet dat een regulier recreatiepark ontstaat. Daar is geen ruimte voor in de huidige markt.”

Het plan van aanpak centrum Bruinisse.
Onze fractie was tot nu toe kritisch over de gang van zaken. Houden we de inwoners van Bruinisse hiermee niet voor de gek? En nog steeds vragen wij ons af: hoe realistisch en haalbaar is dit plan? Belangrijke vraag aan het college: Hoe verhouden de aantallen geplande woningen en appartementen zich tot de woonvisie? De wethouder antwoordde dat de in het plan van aanpak genoemde appartementen wel binnen de afspraken uit de woonvisie passen maar de grondgebonden woningen aan de Dorpsweg niet. Hiermee loopt het college dus vooruit op de nog op te stellen vernieuwde woonvisie.

De energie-agenda.
Wij vinden het mooi om te zien hoe dit document is opgesteld door in samenwerking een brede denktank. De inhoud is niet erg verrassend, wel goed om een inventarisatie te zien van wat er allemaal al loopt. De PvdA fractie heeft al vaker aangegeven dat onze omgeving, ons landschap, zal veranderen en dat we daarvoor open moeten staan. Wat wij in de anergie-agenda missen zijn twee dingen:
I. Hoe gaan we om met de technische voorzieningen. Is de infrastructuur (de bekabeling) toereikend? Meer elektrische auto’s bijvoorbeeld zal zeker gaan leiden tot piekbelasting: op het moment dat iedereen thuis komt en de auto aan de laadpaal zet. De wethouder liet weten dat hierover nog niet is nagedacht.
2. Ook het onderzoeken van alternatieve energiebronnen, met name geothermie (aardwarmte) verdient wat ons betreft meer aandacht. De wethouder heeft aangegeven dat daar inmiddels onderzoek naar gedaan wordt.

 

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems