18 december 2015

Code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning

De landelijke Transitiecommissie Sociaal Domein is een adviescommissie richting kabinet en gemeenten. Deze commissie heeft de “Code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning” opgesteld. Door ondertekening van deze code worden fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden centraal gesteld bij de inkoop van huishoudelijke hulp.

Door te ondertekenen wordt onder andere:

  • voorkomen dat medewerkers en mensen die zorg nodig hebben de dupe worden van teveel nadruk op een zo laag mogelijke prijs;
  • de sociale zekerheid van zzp’ ers in de thuiszorg vergroot en
  • dat er aandacht blijft voor baanbehoud in deze sector.

Ondertekenaars van de code erkennen het belang van een duurzaam partnerschap als basis voor de transformatieopgave voor zorg en ondersteuning. Ondertekening is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Inmiddels hebben al zo’n 80 Nederlandse gemeenten zich vrijwillig verbonden aan de code. Het verheugt de fracties van de PvdA in de Oosterschelderegio te horen dat de 7 gemeenten die deelnemen aan SWVO (Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio, organisatie die o.a. verantwoordelijk is voor de inkoop van huishoudelijke hulp) unaniem hebben besloten de genoemde code te ondertekenen. Uitwerking en concretisering van dit besluit zal in 2016 plaatsvinden.

De PvdA-fracties van de deelnemende gemeenten zijn blij met dit besluit van het bestuur van SWVO. De afgelopen tijd hebben alle PvdA fracties binnen hun gemeente aandacht voor dit onderwerp gevraagd. We gaan er als PvdA van uit dat stabiliteit in dit deel van de arbeidsmarkt niet alleen ten goede komt aan de sociale zekerheid van werknemers zelf, maar uiteindelijk ook een positief effect heeft op de kwaliteit van de geleverde zorg aan inwoners.