Door Corina van der Vliet-Hart op 14 april 2015

Brouwerseiland

Een supervolle publieke tribune, afwachtende blikken in ogen van de commissieleden en de voorzitter, geroezemoes: het beeldkwaliteitsplan van het Brouwerseiland staat op de agenda! Vanaf de publieke tribune mocht ik dit beleven, fractiegenoot Petri zat aan de commissietafel.

De insprekers (15 personen!) kregen één voor één het woord. De gemeenschappelijke deler van de insprekers was: wees zuinig op deze unieke surfplek waar de condities, zowel voor de beginnende als de gevorderde surfer, optimaal zijn. Wind, goede belevingsplekken, veiligheid (o.a. op het water) en voldoende parkeergelegenheid. Vele inmiddels mondiale bekende surfers hebben hier hun basis gelegd en komen nog steeds met veel plezier deze surfplek bezoeken. Ook werd het economisch belang aangekaart; de duizenden surfers die jaarlijks dit in Europa unieke gebied bezoeken besteden hier ook hun geld hetgeen goed is voor onze lokale economie. Denk daarbij aan overnachtingen, surfmateriaal en versnaperingen. De inspreekreacties waren emotionele oproepen richting de commissie (en indirect richting de gemeenteraad) om niet akkoord te gaan met dit plan.

De commissieleden gaven unaniem aan deze zeer duidelijke oproep bij hun definitieve besluitvorming te zullen betrekken. Daarbij is de meerderheid wel blijvend van mening dat geen keuze gemaakt dient te worden in de trend van of-of maar in de trend van en-en. Hoe kan Brouwerseiland gerealiseerd worden en tevens voldaan worden aan de wensen van de surfers. Hoe kan in dit gebied beiden samen gaan. Daarvoor is het van belang dat nadere studies worden uitgevoerd o.a. het onafhankelijke windonderzoek en aangeboden alternatieven.

Collega Petri heeft heel duidelijk het PvdA standpunt verwoord. De PvdA is tegen de komst van Brouwerseiland, in welke vorm dan ook. Het is in onze beleving een uniek gebied wat behouden dient te blijven en dat zijn huidige functies dient te behouden. Zowel voor de recreant als voor de lokale bevolking. Schouwen-Duiveland beschikt over meer dan voldoende accommodaties voor verblijfrecreatie. De komst van Brouwerseiland zou een (verdere) leegloop van bestaande accommodaties kunnen betekenen. Tevens zijn wij er als PvdA niet van overtuigd dat de werkgelegenheid gaat toenemen. Nog los van de vraag hoeveel werkgelegenheid dit plan structureel gaat bieden (daar is nog geen duidelijkheid over) denken wij dat sprake is van verplaatsing van werkgelegenheid. De PvdA kan niet loyaal zijn aan het in meerderheid genomen raadsbesluit dat   Brouwerseiland, onder voorwaarden, er kan komen. Daarom zal de PvdA ook tegen het beeldkwaliteitsplan stemmen. Een uitspraak die met luid applaus en getoeter door de publieke tribune werd ontvangen.

Andere partijen, met uitzondering van Alert!, waren minder duidelijk. De deur voor realisatie van het plan laten zij duidelijk op een (grote) kier staan. Opnieuw naar de tekentafel, kijken naar verplaatsen van het totale plan, aanboren nieuwe doelgroep, ontstaan nieuwe werkgelegenheid en een kans voor Schouwen-Duiveland zijn de aangedragen argumenten.

Wel is bij iedere partij argwaan met betrekking tot het door het college ondertekenen van een exploitatieovereenkomst. De wethouder benadrukte meerdere keren dat het college niets gaat ondertekenen zolang lopende en nog op te starten onderzoeken niet zijn afgerond (o.a. visserij, windonderzoek).

Verbazing alom, zowel bij commissieleden maar zeker bij het massaal aanwezige publiek, toen de voorzitter concludeerde dat het Beeldkwaliteitsplan Brouwerseiland als hamerstuk geagendeerd kan worden voor de eerstkomende raadsvergadering. Op zich een juiste conclusie; geen van de politieke partijen heeft een amendement aangekondigd. Toch gaf deze conclusie een onbevredigend gevoel: zoveel voer om over te praten, onduidelijkheden, weerstand en dan als hamerstuk naar de raad! Een niet uit te leggen conclusie.

Wij zullen als PvdA geen amendement indienen. Een amendement betekent immers dat je wijzigingen aangebracht wil zien in het huidige raadsvoorstel. Wij willen geen wijzigingen zien, wij willen geen aanleg van Brouwerseiland! Daar waar het kan zullen wij dit blijven uitdragen.

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart