Door Petri d’Anjou-Lems op 13 juni 2017

Brouwerseiland in de commissie

Maandag 12 juni was in de commissie openbare ruimte het raadsvoorstel voor vaststelling van het bestemmingsplan Brouwerseiland het belangrijkste agendapunt.

Zoals bekend is onze fractie vanaf het begin tegenstander van dit plan.

We hadden en hebben daarvoor drie belangrijke argumenten:
-de onwenselijke aantasting van de openheid en weidsheid van het gebied
-de op een natuurlijke en ongedwongen manier ontstane vormen van recreatie worden er door bedreigd
-er is binnen onze gemeente geen behoefte aan meer recreatiewoningen.
Gaande het traject zijn deze argumenten voor ons alleen maar duidelijker geworden.

Daarbij zijn er de afgelopen tijd nog twee zeer belangrijke vragen naar voren gekomen:
-Het is voor de verbetering van de waterkwaliteit van de Grevelingen noodzakelijk dat er een doorlaat komt in de Brouwersdam. Wat hiervoor de beste plek is werd tot nu toe in het midden gelaten maar volgens de jongste informatie is het heel waarschijnlijk dat die beste plek de plek is ter hoogte van het geplande Brouwerseiland. Dit heeft te maken met de bestaande stroomgeulen. Het is van wezenlijk belang dat daarover eerst zekerheid komt.
-Het rapport van Twynstra Guddde over de economische effecten van Brouwereiland maakt duidelijk dat er bij de ontwikkelaar wel heel erg hoge verwachtingen liggen. Voor onze fractie is met name het aspect van de te verwachten werkgelegenheid zeer opvallend. Waar de ontwikkelaar uit gaat van een werkgelegenheidseffect van 515 fte’s concluderen de onderzoekers van Twynstra Gudde dat dat ten hoogste 110 fte’s zullen zijn.

Een groot aantal insprekers kwam tijdens de vergadering nog eens toelichten waarom zij tegen zijn, voor ons een duidelijk signaal hoezeer dit onderwerp leeft bij de inwoners van Schouwen-Duiveland en bij de vaste bezoekers. Met hun argumenten en natuurlijk ook hun emotie maakten zij indruk op ons.

Helaas verliep het debat tussen de commissieleden zeer teleurstellend, geen enkele fractie bleek in staat om kritisch te zijn op hun eerder ingenomen standpunt. Het is ons nog steeds absoluut niet duidelijk wat en voor wie de voordelen zijn van de aanleg van Brouwereiland. En als het aan onze fractie ligt zetten we nu definitief een streep door het plan.

In de raadsvergadering van 28 juni neemt de gemeenteraad een besluit.

 

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems