Door Corina van der Vliet-Hart op 7 oktober 2016

Bibliotheek

Het bibliotheekwerk dient zich te gaan aanpassen aan de huidige tijd. Dat vraagt een behoorlijke omslag in denken en doen. Onderzocht is hoe dit het best vorm kan krijgen.

Een gedegen onderzoek met, zoals de directie van de bibliotheek het zelf verwoordt, ‘uitdagende’ ambities. Ook wij vinden het ‘uitdagend’ en zijn best kritisch. Wij hebben er, tijdens de vergadering van de commissie Samenleving & Bestuur van 6 oktober jl, voor gepleit om het jaar 2017 te gebruiken voor een inhoudelijke discussie. Wat vinden wij als raad belangrijk als het gaat om het bibliotheekwerk op Schouwen-Duiveland. Waar dienen de accenten te liggen? Behouden van de huidige vestigingen, behouden van de bibliobus? Of juist kijken naar alternatieven en creatieve oplossingen? En, hoe verhoudt het ideale plaatje zich tot de benodigde financiële middelen? De commissie en wethouder Van Burg staan achter deze gedachtengang. Wethouder Van Burg gaf aan de raad ook nadrukkelijk te gaan betrekken bij het opstellen van (nieuwe) kaders en uitgangspunten. Tijdens de komende raadsvergadering zullen wij voorstellen om eenmalig voor 2017 extra subsidie toe te kennen aan het bibliotheekwerk. De subsidiëring vanaf 2018 is dan afhankelijk van de inhoudelijke discussie die in 2017 op de politieke agenda staat.

 

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

SOLIDAIR SCHOUWEN-DUIVELAND betekent voor mij…. …dat er op Schouwen-Duiveland gelijke kansen zijn voor iedereen; …dat we allemaal veilig, gezond en zonder armoede in onze gemeente wonen, werken, sporten, ontspannen, recreëren en naar school gaan; …dat we gastvrij zijn en dat iedereen welkom is; …dat extra zorg, ondersteuning en stimulans geboden wordt aan mensen die dit

Meer over Corina van der Vliet-Hart