Door Corina van der Vliet-Hart op 7 oktober 2016

Bibliotheek

Het bibliotheekwerk dient zich te gaan aanpassen aan de huidige tijd. Dat vraagt een behoorlijke omslag in denken en doen. Onderzocht is hoe dit het best vorm kan krijgen.

Een gedegen onderzoek met, zoals de directie van de bibliotheek het zelf verwoordt, ‘uitdagende’ ambities. Ook wij vinden het ‘uitdagend’ en zijn best kritisch. Wij hebben er, tijdens de vergadering van de commissie Samenleving & Bestuur van 6 oktober jl, voor gepleit om het jaar 2017 te gebruiken voor een inhoudelijke discussie. Wat vinden wij als raad belangrijk als het gaat om het bibliotheekwerk op Schouwen-Duiveland. Waar dienen de accenten te liggen? Behouden van de huidige vestigingen, behouden van de bibliobus? Of juist kijken naar alternatieven en creatieve oplossingen? En, hoe verhoudt het ideale plaatje zich tot de benodigde financiële middelen? De commissie en wethouder Van Burg staan achter deze gedachtengang. Wethouder Van Burg gaf aan de raad ook nadrukkelijk te gaan betrekken bij het opstellen van (nieuwe) kaders en uitgangspunten. Tijdens de komende raadsvergadering zullen wij voorstellen om eenmalig voor 2017 extra subsidie toe te kennen aan het bibliotheekwerk. De subsidiëring vanaf 2018 is dan afhankelijk van de inhoudelijke discussie die in 2017 op de politieke agenda staat.

 

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart