Door Corina van der Vliet-Hart op 14 januari 2016

Bezoek statenfractie

Op woensdag 13 januari 2016 is een afvaardiging van het Gewest, Provinciale Staten en de fractiemedewerker op werkbezoek geweest. Het bezoek stond in het teken van informatie uitwisseling met het accent op natuur(ontwikkelingen) en recreatie.

We gingen op route en bezochten De Schelphoek, beklommen de Plompe Toren en maakten een korte wandeling in het Gradabos. Recreatieve/economische ontwikkelingen in gebied De Schelphoek, de kustlijn aan de Oosterschelde en bescherming van de natuur (Natura 2000 gebied) vormden onderwerp van gesprek. Behoud van onze mooie lege stranden (geen strandslaaphuisjes), in gang gezette activiteiten om vergrassing van het duinlandschap tegen te gaan (natuurlijke verstuiving van de duinen) en de komst van nieuwe vakantieparken en de gevolgen daarvan voor bestaande, deels gedateerde, recreatieve bedrijven. Anton van Haperen heeft zijn kennis over natuur(ontwikkelingen) met ons op een aangename en deskundige wijze met ons gedeeld.

Zijdelings spraken we over het onderwijs en openbaar vervoer. Behoud van onderwijsvoorzieningen in Zeeland, zowel op HBO maar zeker ook op MBO-niveau, is erg belangrijk. Binnen het openbaar vervoer zijn de grootste problemen, mede door toedoen van onze partij, opgelost. Als zich nog problemen voordoen, mogelijk nog vanuit de kleinere kernen, kunnen die gemeld worden bij statenlid Ralph van Hertum.

Vanuit het Gewest werd door dhr. Willem Sanderse aangegeven dat gewerkt wordt aan een training lokale politiek en aan een (digitaal) systeem om onderlinge kennisoverdracht vanuit de diverse Zeeuwse afdelingen nog beter vormt te geven.

Het was een prettige informele bijeenkomst en met de nodige informatieve ‘bagage’ ging een ieder huiswaarts.

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart