Door Corina van der Vliet-Hart op 12 oktober 2016

Besloten vergaderen?

Wij willen graag wat met u delen en we vallen gelijk met de deur in huis: wij zijn sterk voorstander van transparantie en openbaarheid. Politiek achter gesloten deuren is voor ons alleen bij zeer hoge uitzondering aan de orde: alleen als een openbare bespreking personen kan beschadigen of een onderhandelingspositie in gevaar kan brengen.

Afgelopen maandag, tijdens de commissie Openbare Ruimte, kwamen wij voor de overweging te staan om iets wel of niet in beslotenheid te bespreken. Op initiatief van de heer Lievense van de fractie van Leefbaar Schouwen-Duiveland, ondersteund door bijna alle andere fracties (met uitzondering van onze fractie en de fractie van de SP), werd tijdens de openbare commissie besloten achter gesloten deuren door te gaan. Het betrof het onderwerp Integrale Veiligheid en Handhaving, een onderwerp waarover een openbaar collegevoorstel op de agenda stond. In een eerder persbericht kondigde de voorman van LSD aan dat hij een ambtenaar in de commissievergadering ter verantwoording wilde roepen.  Wij denken dat hij heel goed weet dat de raad geen ambtenaren ter verantwoording kan roepen; de raad kan alleen het college ter verantwoording roepen. Dit blijft gissen want de heer Lievense koos ervoor om onze hierover gestelde vraag niet te beantwoorden.

Terug naar de commissievergadering … de vergadering werd, conform de wens van de overgrote meerderheid, in beslotenheid voortgezet. Het aanwezige publiek en de pers werd vriendelijk verzocht te ruimte te verlaten. Hoe vreemd moet dit overkomen? Dit roept toch vragen op? Waar gaan die commissieleden het in beslotenheid over hebben? Het druist volkomen in tegen de gewenste openheid. Wij zijn, na wikken en wegen, aangeschoven bij het besloten deel. Wij kozen hiervoor om het proces te volgen en te bewaken; geen politiek bedrijven achter gesloten deuren, puur beperken tot technische vragen en geen verantwoording vragen aan ambtenaren. Het was een bewuste en overwogen keuze. In die ‘missie’ voelen wij ons geslaagd al blijft het voor ons een ongemakkelijk gevoel …

 

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart