Door Petri d’Anjou-Lems op 9 november 2016

Begrotingsvergadering 2016

In de PZC van woensdag 9 november is een hele pagina gewijd aan de reacties van de fracties op de begroting. In het artikel over de nieuwbouw voor Pontes Pieter Zeeman, de Meie en de Beatrixschool staat dat onze fractie waarschuwt voor deze grote investering. Dat is een verkeerde conclusie van de verslaggever.

Dit is wat wij hier over schreven in onze algemene beschouwingen: “We pleiten er voor om het gebouw (of de gebouwen) zodanig flexibel te bouwen dat het de komende tientallen jaren aangepast kan worden aan eventuele veranderende behoeften van het onderwijs.” We geven hiermee aan dat we voorbereid moeten zijn op nieuwe onderwijskundige inzichten en op veranderingen in leerlingenaantallen.

Lees over de nieuwbouw van Pontes ook ons artikel van 7 oktober.

Lees hier de volledige tekst van de algemene-beschouwingen-pvda-november-2016

 

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De kandidaatstellingscommissie en vervolgens het bestuur en de ledenvergadering hebben mij het vertrouwen gegeven om de komende verkiezingen de kandidatenlijst aan te voeren. Ik heb daar zin in! Ik vertrouw er op dat de kiezers inmiddels weten wat ze aan de Partij van de Arbeid hebben: betrokken raadsleden die midden in de

Meer over Petri d’Anjou-Lems