Door Petri d’Anjou-Lems op 9 november 2016

Begrotingsvergadering 2016

In de PZC van woensdag 9 november is een hele pagina gewijd aan de reacties van de fracties op de begroting. In het artikel over de nieuwbouw voor Pontes Pieter Zeeman, de Meie en de Beatrixschool staat dat onze fractie waarschuwt voor deze grote investering. Dat is een verkeerde conclusie van de verslaggever.

Dit is wat wij hier over schreven in onze algemene beschouwingen: “We pleiten er voor om het gebouw (of de gebouwen) zodanig flexibel te bouwen dat het de komende tientallen jaren aangepast kan worden aan eventuele veranderende behoeften van het onderwijs.” We geven hiermee aan dat we voorbereid moeten zijn op nieuwe onderwijskundige inzichten en op veranderingen in leerlingenaantallen.

Lees over de nieuwbouw van Pontes ook ons artikel van 7 oktober.

Lees hier de volledige tekst van de algemene-beschouwingen-pvda-november-2016

 

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems