Door Corina van der Vliet-Hart op 3 april 2017

Avond van de inwoners!

“Dit is de avond van de PvdA” zei raadslid mevrouw Haeck van de VVD tijdens de raadsvergadering van 30 maart 2017. Zij maakte deze opmerking nadat wij een pleidooi hadden gehouden voor het op maat ondersteunen en faciliteren van burgerinitiatieven. De VVD kon zich bij onze manier van denken aansluiten. Iets eerder tijdens de vergadering had raadslid Joppe van het CDA al aangegeven dat we als gemeente meer moeten durven loslaten. Wauw, wij roepen dit al een paar jaar en we krijgen medestanders! Dat voelt goed!

De tijd dat de gemeente alle beslissingen nam en de inwoners een meer volgende rol hadden is wat ons betreft helemaal voorbij. De overheid dient juist volgend te zijn op initiatieven vanuit (groepen) inwoners. Bedenk hoeveel creativiteit, inzet en deskundigheid er bij de inwoners zit! Daar dient de gemeente op in te spelen met de juiste ondersteuning en faciliteiten. Dan gaat het wat ons betreft niet alleen om het inzetten van ambtelijke ondersteuning of het beschikbaar stellen van geld. Het gaat om los durven laten, vertrouwen, waardering en vooral het creatief denken in oplossingen, kansen en mogelijkheden. Een andere manier van werken, uitgaan van hetgeen ‘de klant’ wil bereiken en samen kijken hoe het gewenste resultaat behaald kan worden. Samenwerking (inwoners, organisaties, bedrijven en overheid), gelijkwaardigheid, vertrouwen en onderling respect zijn hierbij essentieel.

Tijdens de commissievergadering (net voorafgaande aan de raadsvergadering) hebben de dorpsraad Burgh-Haamstede en de stadsraad Brouwershaven hun ideeën over de ontwikkeling van hun dorps/stadsvisie met ons gedeeld. Enthousiaste en gedreven initiatieven, ieder in hun eigen fase van het proces en duidelijk met eigen behoeften als het gaat om ondersteuning vanuit de gemeente. Dé kans om vanuit de gemeente ondersteuning op maat te gaan leveren! Aangrijpen dus!

Het was naar onze mening niet ‘de avond van de PvdA’ maar ‘de avond van de inwoners’ want naar onze mening zijn er duidelijke en positieve stappen gezet in het veranderingsproces om te komen tot overheidsparticipatie. Dat is pure winst!

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart