Door Corina van der Vliet-Hart op 23 april 2017

Anoniem solliciteren

Wij hebben het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de diversiteit op de werkvloer en de invoering van de mogelijkheid om anoniem te solliciteren. Wij zijn teleurgesteld in de beantwoording en de ‘sterke’ bewoording van het college. Zo is het college niet bereid om anoniem solliciteren in te voeren; sterker nog, het college heeft het zelfs over symboolpolitiek. Een hoog kwalitatief personeelsbestand stelt het college voorop en ziet het niet als een doelstelling om het medewerkersbestand een afspiegeling te laten zijn van de beroepsbevolking van Schouwen-Duiveland. Het lijkt net of het college denkt dat met diversiteit op de werkvloer niet de optimale kwaliteit bereikt kan worden! Ook is het college niet bereid om het Charter Diversiteit van het Anti Discriminatie Bureau Zeeland te ondertekenen.

Waar wij dan nog enigszins tevreden mee zijn is dat het college geen enkele aanwijzing heeft dat bij de gemeente Schouwen-Duiveland gediscrimineerd wordt op leeftijd, geslacht, seksuele oriëntatie, arbeidsbeperkingen en culturele, etnische of religieuze achtergrond. Tevens geeft het college aan dat mensen uit specifieke doelgroepen met minder kansen op de reguliere arbeidsmarkt al (bewust) in dienst worden genomen. Daar gaat het college zich de komende jaren nog meer op inzetten.

 

Hier een volledig overzicht van de gestelde de vragen en de verkregen antwoorden: Beantwoording schriftelijke vragen PvdA anoniem solliciteren

 

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Op weg naar Provinciale Staten. Nog een paar maanden en dan zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Langzaam aan zie ik rond mij heen de voorbereidingen starten. Verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten zijn vastgesteld en de campagnes krijgen stukje bij beetje vorm. Voor de PvdA sta ik op de derde plaats. Daar ben ik best trots op.

Meer over Corina van der Vliet-Hart