Amendement beleidsnotitie vrijwilligerswerk

Door Corina van der Vliet-Hart op 14 september 2018

Vooraf aandachtspunten meegeven voor het uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerk is voor een meerderheid van de raad niet nodig. Een amendement waarin aandacht werd gevraagd voor een aantal specifieke onderdelen van het vrijwilligerswerk werd met 9 stemmen voor en 13 stemmen tegen niet aangenomen. Het initiatief voor de aanscherping kwam van PvdA, SP, D66, CDA en VVD, samen goed voor 9 zetels.

In het gezamenlijk amendement werd o.a. gevraagd om een goed leesbare folder van het vrijwilligersbeleid, aandacht voor duidelijke, concrete en meetbare doelstellingen, ruimte voor maatwerk en verbindingen met andere beleidsvelden zoals sport en onderwijs. Ook was de uitdrukkelijke wens van de indienende fracties om het uitvoeringsplan (= de uitwerking van het beleid) te baseren op de kennis, competenties en creativiteit van de vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Tot slot wensen de indienende fracties dat een richtlijn wordt opgesteld voor burgerinitiatieven.

Wethouder Smit (GL) gaf aan dat het amendement geen meerwaarde heeft. De aandachtspunten zijn al in het vrijwilligersbeleid opgenomen. De specifieke aandachtspunten die de indienende fracties willen meegeven zijn overbodig en van toepassing op elk uitvoeringsprogramma, niet alleen op het vrijwilligersbeleid. Zij gaf aan dat het amendement weinig lijkt toe te voegen en met die argumentatie gaf zij aan dat het college het amendement ontraadt. GroenLinks stond voor de volle 100% achter ‘hun’ wethouder evenals Leefbaar Schouwen-Duiveland, al liep het raadslid vast in haar eigen argumentatie. Dat laatste gold voor meerdere fracties; inhoudelijke tegen-argumenten waren boterzacht, het was een beetje zoeken naar motieven om tegen te zijn (‘een motie had beter geweest’,’hetgeen in het amendement staat is vanzelfsprekend’, ‘we vertrouwen erop dat het college deze aandachtspunten sowieso meeneemt’, ‘vooraf geen uitgangspunten meegeven; later toetsen of het uitvoeringsprogramma aan de algemene uitgangspunten voldoet’). Opvallend was de interpretatie van woorden, waarbij een aantal fracties neigt om woorden vanuit een negatieve invalshoek uit te leggen. Het debat komt dan verder weg van de inhoud te staan. PvdA, SP, D66, CDA en VVD hebben het amendement ingediend vanwege het feit dat vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties onontbeerlijk zijn voor de samenhang in onze maatschappij. Vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde en krijgt blijvend onze steun.

 

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart