21 februari 2017

Actie Lint aan de kust

Het bestuur en de fractie van de PvdA-Schouwen Duiveland willen u oproepen mee te doen aan een actie tegen de komst van een nieuw recreatiepark Brouwerseiland. Het doel is om een menselijk lint te vormen als protest tegen verder kustbebouwing.

Met dit menselijk lint wordt de beoogde bouwlocatie afgeschermd. Met de actie ‘Lint aan de kust’, laten we zien dat we deze nieuwe aantasting van de natuur niet willen. De actie zal starten op zaterdag 4 maart om 11.00 uur bij de Middelplaat, Brouwersdam, binnenkant Grevelingenmeer. Om 12.30 uur is de actie weer afgelopen. Meer informatie over de actie kunt u vinden op www.lintaandekust.nl Hier kunt u zich ook aanmelden. Meer achtergrond- informatie en de standpunten van de natuur en milieuorganisaties kunt u vinden bij www.beschermdekust.nl De PvdA-Schouwen Duiveland heeft zich in de gemeenteraad van meet af aan verzet tegen het maken van kunstmatige eilanden in het water voor de bouw van ruim driehonderd luxe villa’s. Het tast de vrije ruimte aan waar nu nog voor iedereen plek is om te genieten van de natuur. Wij vinden dat het opknappen van verouderde recreatieparken prioriteit moet hebben.