11 april 2015, om 12:00, Stadhuismuseum | Stadhuismuseum

Ledenvergadering

Zaterdagochtend 11 april is er een ledenvergadering in het museumcafé van het Stadhuismuseum. We beginnen om 9.30 uur met de vergadering en aansluitend krijgen we een rondleiding door het museum! (Wie een museumjaarkaart heeft wordt verzocht deze mee te nemen.)

De agenda voor de vergadering:
Opening
Jaarverslag penningmeester en  verslag van de kascontrolecommissie
Jaarrapportage van het afdelingsbestuur (mondeling)
Jaarrapportage van de Gemeenteraadsfractie (mondeling)
Herbenoeming afdelingsbestuur
Benoeming afgevaardigden naar congres en gewest
Terugblik op Provinciale Statenverkiezingen.