28 oktober 2014, om 21:30, Gemeentehuis | Gemeentehuis

Fractievergadering

Dinsdag 28 oktober om 19.30 uur is de fractievergadering, we houden deze vergadering gezamenlijk met de fractie en fractievolgers van D66 en GroenLinks.

We bespreken de agendapunten van de eerstvolgende raads- en commissievergaderingen.

Wie hier bij aanwezig wil zijn is van harte welkom.
Neem even contact op met Petri ( petri.d.anjou@schouwen-duiveland.nl ) of Corina ( corina.vander.vliet@schouwen-duiveland.nl ).