28 april 2015, om 21:30, Gemeentehuis | Gemeentehuis

Fractievergadering

De maandelijkse fractievergadering houden we altijd op de maandag die vooraf gaat aan de raadsvergadering. Dat zou in april zijn op de 27-ste maar dan is het koningsdag. De fractievergadering is daarom deze keer op dinsdagavond.
We bespreken de agendapunten van de raadsvergadering op 30 april en van de commissievergaderingen in mei.
Wie deze vergadering wil bijwonen kan zich melden bij Corina of Petri.