5 januari 2015, om 19:30, Gemeentehuis | Gemeentehuis

Fractievergadering

We bespreken de onderwerpen van de commissievergadering op donderdag 8 januari.