24 november 2014, om 21:30, Gemeentehuis | Gemeentehuis

Fractievergadering

We bespreken de agenda’s voor de raadsvergadering van 27 november, van de commissie Openbare Ruimte op 1 december en van de commissie Samenleving & Bestuur op 4 december.

Als u deze vergadering wilt bijwonen neem dan even contact op met Petri of met Corina.