9 oktober 2014, om 19:30, Gemeentehuis | Gemeentehuis

Commissie Samenleving & Bestuur

Op de agenda staan de beleidsstukken en verordeningen die betrekking hebben op de wijzigingen in het sociaal domein.

Kijk voor de volledige agenda op de website van de gemeente: https://schouwenduiveland.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=38572