13 oktober 2014, om 19:30, Gemeentehuis | Gemeentehuis

Commissie Openbare Ruimte

Op de agenda de subsidie aanvraag voor verbetering van het Vroon-fietspad en de veiligheid op het Duinhoevepad.

Kijk voor de volledige agenda op de website van de gemeente: https://schouwenduiveland.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=38571