Petri d’Anjou-Lems

Gemeenteraadslid (fractievoorzitter)

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter.

VOORAL SOCIAAL betekent voor mij …. dat het sociale aspect altijd op de eerste plaats komt bij  het nemen van besluiten.
Ik wil als volksvertegenwoordiger werken aan een sociale gemeente waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren. Waar kinderen de kans krijgen om veilig op te groeien en zich optimaal te ontwikkelen. Waar we mensen ondersteunen die dat nodig hebben. Waar oog is voor duurzaamheid en zorg voor de natuur.
De overheveling van taken van het rijk naar de gemeente die op ons af komt maakt het nog belangrijker dat we binnen onze gemeenteraad een sterke vertegenwoordiging hebben van partijen die het sociale aspect voorop stellen. Samen zullen we het beleid vorm moeten gaan geven. Daarbij zullen we open moeten staan  voor nieuwe initiatieven en vertrouwen hebben in de eigen kracht en de ideeën van mensen.
Cultuur is een belangrijke sociale factor, het verbindt mensen en kan het leven leuker maken. De gemeente moet dat stimuleren en faciliteren!

De afgelopen jaren heeft onze fractie meerdere initiatieven genomen om te komen tot een verbetering van het armoedebeleid. Zo is op ons initiatief de inkomensgrens voor het declaratiefonds verhoogd, en komen er meer mogelijkheden om gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen met name gericht op de behoeften van kinderen. Maar wij denken ook mee met ondernemers. Wij hebben het initiatief genomen om in Zierikzee het parkeren op koopavond gratis te maken, en in Scharendijke de verplaatsing van de supermarkt mogelijk te maken.

 

 

 

 

 

 

 

Bestemmingsplan Brouwerseiland

door Petri d'Anjou-Lems op 27 juni 2017

Donderdag 29 juni staat de vaststelling van het bestemmingsplan Brouwerseiland op de agenda van de gemeenteraad. Als de raad instemt met het voorstel van het college ziet het er wel heel slecht uit voor alle liefhebbers van de Brouwersdam … Samen met de fracties van Alert, SP en D66 zullen wij een amendement indienen waarmee

lees verder »

Brouwerseiland in de commissie

door Petri d'Anjou-Lems op 13 juni 2017

Maandag 12 juni was in de commissie openbare ruimte het raadsvoorstel voor vaststelling van het bestemmingsplan Brouwerseiland het belangrijkste agendapunt. Zoals bekend is onze fractie vanaf het begin tegenstander van dit plan.

lees verder »

De Zeeuwse kustvisie

door Petri d'Anjou-Lems op 1 april 2017

In maart stond de Zeeuwse (concept) kustvisie op de agenda voor commissie en raad. Onze fractie is over het algemeen blij met dit document en ook met de kritische opstelling van het college zoals die uit het raadsvoorstel blijkt. Voor de PvdA fractie zijn er twee belangrijke aandachtspunten. Ten eerste, en dat zal niemand verbazen, het

lees verder »

Brief aan Lodewijk Asscher

door Petri d'Anjou-Lems op 10 maart 2017

De redactie van ‘Wereldregio’ heeft aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland gevraagd om een open brief aan hun landelijke lijsttrekker te schrijven. Al deze brieven zijn in de krant van vrijdag 10 maart gepubliceerd. Hieronder leest u mijn brief.

lees verder »

Waarom ik lijstduwer ben

door Petri d'Anjou-Lems op 8 maart 2017

Van het gewestelijk bestuur van de Partij van de Arbeid kwam een tijdje geleden de vraag of ik regionaal lijstduwer wilde worden voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ik heb over die vraag nagedacht en ja gezegd. Ja, omdat ik graag duidelijk wil laten zien dat ik ook nu heel bewust kies voor de Partij van de

lees verder »

Succesvolle actie

door Petri d'Anjou-Lems op 4 maart 2017

Vandaag, zaterdag 4 maart, was de actie ‘Lint aan de kust’ op de Brouwersdam op de locatie waar Brouwerseiland is gepland. Het idee: Hand in hand vormen we een menselijk lint om aandacht te vragen voor de waarde van de kust en het direct daarachter gelegen land. Het was een succesvolle actie: ongeveer zeshonderd mensen

lees verder »

Toegankelijkheid bushaltes

door Petri d'Anjou-Lems op 15 februari 2017

In november 2014 heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld over de toegankelijkheid van de bushaltes op Schouwen-Duiveland.  18_beantwoording_SV_PvdA_bushaltes december 2014 In de rondvraag van de commissievergadering op maandag 6 februari hebben we naar aanleiding van deze vragen en antwoorden aan de wethouder gevraagd of er twee jaar later op dit terrein inmiddels ontwikkelingen zijn binnen onze gemeente

lees verder »

Band met Schouwen-Duiveland

door Petri d'Anjou-Lems op 23 december 2016

Op de website van Wereldregio  schrijft Jaap Verseput uit Zonnemaire een stuk over de ‘Ik heb een band’-posters die de gemeente op driehoeksborden laat plaatsen. Hij doet in zijn artikel een leuke suggestie: ondersteun sportverenigingen, stichtingen en culturele instanties, door reclame op driehoeksborden ter beschikking te stellen voor hun evenementen. Onze fractie vindt dit een hele goeie

lees verder »

Begrotingsvergadering 2016

door Petri d'Anjou-Lems op 9 november 2016

In de PZC van woensdag 9 november is een hele pagina gewijd aan de reacties van de fracties op de begroting. In het artikel over de nieuwbouw voor Pontes Pieter Zeeman, de Meie en de Beatrixschool staat dat onze fractie waarschuwt voor deze grote investering. Dat is een verkeerde conclusie van de verslaggever.

lees verder »

Opvang vuchtelingen

door Petri d'Anjou-Lems op 7 oktober 2016

De vraag om binnen onze gemeente vluchtelingen op te vangen is voorlopig van de baan. De instroom van vluchtelingen is landelijk gezien afgenomen en voorlopig zijn er voldoende opvangplaatsen beschikbaar.

lees verder »