Corina van der Vliet-Hart

Gemeenteraadslid

VOORAL SOCIAAL betekent voor mij….

…dat de Schouwen-Duivelandse samenleving voor een ieder kansen biedt. Kansen om veilig en gezond op te groeien. Goed basis- en middelbaar onderwijs waarbij naast het leren ook ruime mogelijkheden zijn om sociale aspecten te ontwikkelen. Een gemeente waar het goed wonen is. Een gemeente waar voldoende werkgelegenheid is, waar het voor bedrijven interessant is om zich (blijvend) te vestigen. Een gemeente waar een ruim aanbod beschikbaar is van sociale, culturele en sportieve activiteiten. Een gemeente waarin een goede balans te vinden is tussen natuur, milieu, wonen, recreatie en bedrijvigheid.

Aan veel van deze uitgangspunten wordt gelukkig al voldaan. De belangrijkste taak waar wij nu met z’n alleen voor staan is het behouden, versterken en/of vernieuwen van de basis die er ligt. De tijd dat de gemeente voor allerlei dingen zorgde is immers voorbij. Wij zijn als inwoners zelf aan zet en dienen onze kansen te zien en aan te pakken. De verantwoordelijkheid terug leggen bij de mensen heeft onze inwoners al in beweging gezet; er zijn al nieuwe initiatieven geboren. Naar mijn overtuiging zal dit proces zich verder ontwikkelen. Zeker wanneer de gemeente hier voor open staat door initiatieven te ondersteunen en de inwoners vertrouwen en zeggenschap te geven. Persoonlijk ben ik, daar waar het kan, een sterk voorstander van.

Maar een terugtrekkende overheid kan niet altijd. We dienen niet onze ogen te sluiten voor de inwoners die geen mogelijkheden hebben om op eigen initiatief hun kansen te zien, laat staan hun kansen aan te grijpen. Deze inwoners verdienen een extra stimulans, een extra ondersteuning, zowel van de naaste omgeving als van de gemeentelijke overheid. Het er zijn voor ALLE inwoners, van jong tot oud, maakt onze samenleving VOORAL SOCIAAL.

Mijn naam is Corina van der Vliet-Hart. Ik ben geboren (47 jaar geleden) en getogen op Schouwen-Duiveland. Na een ‘omzwerving’ via Bruinisse en Zierikzee woon ik weer al vele jaren met plezier in de voor mij vertrouwde polder van Ellemeet. Ik ben gehuwd en moeder van 3 kinderen.

Betaalde werkzaamheden heb ik verricht bij de gemeenten Bruinisse, Zierikzee en Schouwen-Duiveland, bij de Stichting Peuterspeelzalen Schouwen-Duiveland en tot recent bij de Stichting Welzijnshuis Schouwen-Duiveland.

In mijn vrije tijd ga ik graag als supporter mee naar de sporten van de kinderen,  geniet ik van het gezinsleven, ben ik een dierenliefhebber, probeer ik zoveel mogelijk te helpen bij de klussen op het boerenerf en verricht ik vrijwilligerswerk voor de basisschool.

De sociale invalshoek van de PvdA vormt mijn motivatie om mij voor deze partij in te zetten. De keuze om politiek actief te zijn ligt in het feit dat het politieke proces mijn interesse heeft. Ik wil kunnen begrijpen waarom bepaalde besluiten worden genomen; ik wil kunnen uitleggen waarom bepaalde besluiten zijn genomen en ik wil actief kunnen meedenken en meebeslissen in zaken die onze gemeente betreffen.

Nieuwbouw scholen

door Corina van der Vliet-Hart op 21 mei 2017

We willen het even aan uw kwijt: we zijn geschrokken van de, naar onze mening ongenuanceerde beschouwing in de Wereldregio van vandaag (19 mei 2017). In de column “Vrije Stemmen” schrijft de hoofdredactie wekelijks een ‘redactionele beschouwing’ op een actueel onderwerp. Dit keer de nieuwbouw van de Beatrixschool, de Meie en Pontes Pieter Zeeman. Een

lees verder »

Anoniem solliciteren

door Corina van der Vliet-Hart op 23 april 2017

Wij hebben het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de diversiteit op de werkvloer en de invoering van de mogelijkheid om anoniem te solliciteren. Wij zijn teleurgesteld in de beantwoording en de ‘sterke’ bewoording van het college. Zo is het college niet bereid om anoniem solliciteren in te voeren; sterker nog, het college

lees verder »

Avond van de inwoners!

door Corina van der Vliet-Hart op 3 april 2017

“Dit is de avond van de PvdA” zei raadslid mevrouw Haeck van de VVD tijdens de raadsvergadering van 30 maart 2017. Zij maakte deze opmerking nadat wij een pleidooi hadden gehouden voor het op maat ondersteunen en faciliteren van burgerinitiatieven. De VVD kon zich bij onze manier van denken aansluiten. Iets eerder tijdens de vergadering

lees verder »

Extra geld voor bestrijding van armoede bij kinderen

door Corina van der Vliet-Hart op 18 februari 2017

De rijksoverheid heeft extra geld aan de gemeenten gegeven voor het bestrijden van kinderarmoede. Onze fractie heeft hierover vragen gesteld. Zo zijn wij benieuwd om hoeveel geld het gaat en of het college al plannen heeft voor het inzetten van dit geld. Wij willen dat graag weten want wij vinden het belangrijk dat kinderen kunnen

lees verder »

Subsidie volksfeesten

door Corina van der Vliet-Hart op 26 november 2016

Een sympathiek idee: extra subsidie beschikbaar stellen voor de organisatie van volksfeesten (concreet: Sinterklaasfeest en Koningsdag, geen andere feesten zoals bijvoorbeeld de straofeesten). Bedacht vanuit het stimuleren van participatie, activiteiten en ontmoeting.

lees verder »

Verkoop Huis de Haene

door Corina van der Vliet-Hart op 24 oktober 2016

Gaat het college huis “De Haene’ nu wel of niet op korte termijn in de verkoop doen? Onduidelijkheid hierover tijdens de raadsvergadering van 20 oktober.

lees verder »

Besloten vergaderen?

door Corina van der Vliet-Hart op 12 oktober 2016

Wij willen graag wat met u delen en we vallen gelijk met de deur in huis: wij zijn sterk voorstander van transparantie en openbaarheid. Politiek achter gesloten deuren is voor ons alleen bij zeer hoge uitzondering aan de orde: alleen als een openbare bespreking personen kan beschadigen of een onderhandelingspositie in gevaar kan brengen.

lees verder »

Voetbalkooi Mosselboomgaard Zierikzee

door Corina van der Vliet-Hart op 7 oktober 2016

De voetbalkooi aan de Mosselboomgaard in Zierikzee blijft de gemoederen bezig houden. Voor de zomervakantie heeft een meerderheid van de raad besloten de voetbalkooi op de huidige plaats te handhaven en te voorzien van cameratoezicht.

lees verder »

Bibliotheek

door Corina van der Vliet-Hart op 7 oktober 2016

Het bibliotheekwerk dient zich te gaan aanpassen aan de huidige tijd. Dat vraagt een behoorlijke omslag in denken en doen. Onderzocht is hoe dit het best vorm kan krijgen.

lees verder »

Huisvesting Pontes Pieter Zeeman

door Corina van der Vliet-Hart op 7 oktober 2016

Tijdens de vergadering van de commissie Samenleving & Bestuur werd donderdag 6 oktober onder andere gediscussieerd over de huisvesting van Pontes Pieter Zeeman. Alle fracties zijn er (gelukkig!) van overtuigd dat behoud van voortgezet onderwijs op Schouwen-Duiveland een must is.

lees verder »