Vooral sociaal!

Welkom op de website van
de afdeling Schouwen-Duiveland van de Partij van de Arbeid.


Succesvolle actie

door Petri d'Anjou-Lems op 4 maart 2017

Vandaag, zaterdag 4 maart, was de actie ‘Lint aan de kust’ op de Brouwersdam op de locatie waar Brouwerseiland is gepland. Het idee: Hand in hand vormen we een menselijk lint om aandacht te vragen voor de waarde van de kust en het direct daarachter gelegen land. Het was een succesvolle actie: ongeveer zeshonderd mensen

lees verder »

Actie Lint aan de kust

21 februari 2017

Het bestuur en de fractie van de PvdA-Schouwen Duiveland willen u oproepen mee te doen aan een actie tegen de komst van een nieuw recreatiepark Brouwerseiland. Het doel is om een menselijk lint te vormen als protest tegen verder kustbebouwing. Met dit menselijk lint wordt de beoogde bouwlocatie afgeschermd. Met de actie ‘Lint aan de

lees verder »

Extra geld voor bestrijding van armoede bij kinderen

door Corina van der Vliet-Hart op 18 februari 2017

De rijksoverheid heeft extra geld aan de gemeenten gegeven voor het bestrijden van kinderarmoede. Onze fractie heeft hierover vragen gesteld. Zo zijn wij benieuwd om hoeveel geld het gaat en of het college al plannen heeft voor het inzetten van dit geld. Wij willen dat graag weten want wij vinden het belangrijk dat kinderen kunnen

lees verder »

Toegankelijkheid bushaltes

door Petri d'Anjou-Lems op 15 februari 2017

In november 2014 heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld over de toegankelijkheid van de bushaltes op Schouwen-Duiveland.  18_beantwoording_SV_PvdA_bushaltes december 2014 In de rondvraag van de commissievergadering op maandag 6 februari hebben we naar aanleiding van deze vragen en antwoorden aan de wethouder gevraagd of er twee jaar later op dit terrein inmiddels ontwikkelingen zijn binnen onze gemeente

lees verder »

Band met Schouwen-Duiveland

door Petri d'Anjou-Lems op 23 december 2016

Op de website van Wereldregio  schrijft Jaap Verseput uit Zonnemaire een stuk over de ‘Ik heb een band’-posters die de gemeente op driehoeksborden laat plaatsen. Hij doet in zijn artikel een leuke suggestie: ondersteun sportverenigingen, stichtingen en culturele instanties, door reclame op driehoeksborden ter beschikking te stellen voor hun evenementen. Onze fractie vindt dit een hele goeie

lees verder »

Het Gele Boekje

23 december 2016

Onze fractie heeft in de raadsvergadering op 28 april 2016 een motie ingediende waarin het college werd verzocht  om nut, noodzaak en mogelijkheden van het gebruik van de app ‘Ongehinderd’ op Schouwen-Duiveland te onderzoeken in overleg met de relevante betrokken organisaties waaronder in ieder geval het Platform voor mensen met een beperking. De motie is met

lees verder »

Subsidie volksfeesten

door Corina van der Vliet-Hart op 26 november 2016

Een sympathiek idee: extra subsidie beschikbaar stellen voor de organisatie van volksfeesten (concreet: Sinterklaasfeest en Koningsdag, geen andere feesten zoals bijvoorbeeld de straofeesten). Bedacht vanuit het stimuleren van participatie, activiteiten en ontmoeting.

lees verder »

Begrotingsvergadering 2016

door Petri d'Anjou-Lems op 9 november 2016

In de PZC van woensdag 9 november is een hele pagina gewijd aan de reacties van de fracties op de begroting. In het artikel over de nieuwbouw voor Pontes Pieter Zeeman, de Meie en de Beatrixschool staat dat onze fractie waarschuwt voor deze grote investering. Dat is een verkeerde conclusie van de verslaggever.

lees verder »

Verkoop Huis de Haene

door Corina van der Vliet-Hart op 24 oktober 2016

Gaat het college huis “De Haene’ nu wel of niet op korte termijn in de verkoop doen? Onduidelijkheid hierover tijdens de raadsvergadering van 20 oktober.

lees verder »

Besloten vergaderen?

door Corina van der Vliet-Hart op 12 oktober 2016

Wij willen graag wat met u delen en we vallen gelijk met de deur in huis: wij zijn sterk voorstander van transparantie en openbaarheid. Politiek achter gesloten deuren is voor ons alleen bij zeer hoge uitzondering aan de orde: alleen als een openbare bespreking personen kan beschadigen of een onderhandelingspositie in gevaar kan brengen.

lees verder »