Vooral sociaal!

Welkom op de website van
de afdeling Schouwen-Duiveland van de Partij van de Arbeid.


Raadsvergadering september

door Petri d'Anjou-Lems op 1 oktober 2017

De eerste raadsvergadering na het zomerreces. Op de agenda veel hamerstukken, onderwerpen die dus in de voorafgaande commissievergadering voldoende bediscussieerd zijn. Een van de hamerstukken was het ‘Uitvoeringsprogramma strand’. Onze fractie heeft dit agendapunt van de hamerstukken naar de bespreekstukken gehaald omdat wij hier een amendement bij hebben ingediend. Met dit amendement wilden wij bereiken

lees verder »

Bestemmingsplan Brouwerseiland

door Petri d'Anjou-Lems op 27 juni 2017

Donderdag 29 juni staat de vaststelling van het bestemmingsplan Brouwerseiland op de agenda van de gemeenteraad. Als de raad instemt met het voorstel van het college ziet het er wel heel slecht uit voor alle liefhebbers van de Brouwersdam … Samen met de fracties van Alert, SP en D66 zullen wij een amendement indienen waarmee

lees verder »

Brouwerseiland in de commissie

door Petri d'Anjou-Lems op 13 juni 2017

Maandag 12 juni was in de commissie openbare ruimte het raadsvoorstel voor vaststelling van het bestemmingsplan Brouwerseiland het belangrijkste agendapunt. Zoals bekend is onze fractie vanaf het begin tegenstander van dit plan.

lees verder »

Brouwerseiland nee!

2 juni 2017

Aan de inwoners van Schouwen-Duiveland,   U bent allen vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland. Daarvoor heeft u in 2014 uw stem kunnen uitbrengen. Dat kunt u volgend jaar op 21 maart weer doen. In de tussentijd doen de raadsleden hun werk en nemen zij beslissingen. Op 1 juni zijn er rond 19.000 handtekeningen overhandigd

lees verder »

Nieuwbouw scholen

door Corina van der Vliet-Hart op 21 mei 2017

We willen het even aan uw kwijt: we zijn geschrokken van de, naar onze mening ongenuanceerde beschouwing in de Wereldregio van vandaag (19 mei 2017). In de column “Vrije Stemmen” schrijft de hoofdredactie wekelijks een ‘redactionele beschouwing’ op een actueel onderwerp. Dit keer de nieuwbouw van de Beatrixschool, de Meie en Pontes Pieter Zeeman. Een

lees verder »

Anoniem solliciteren

door Corina van der Vliet-Hart op 23 april 2017

Wij hebben het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de diversiteit op de werkvloer en de invoering van de mogelijkheid om anoniem te solliciteren. Wij zijn teleurgesteld in de beantwoording en de ‘sterke’ bewoording van het college. Zo is het college niet bereid om anoniem solliciteren in te voeren; sterker nog, het college

lees verder »

Avond van de inwoners!

door Corina van der Vliet-Hart op 3 april 2017

“Dit is de avond van de PvdA” zei raadslid mevrouw Haeck van de VVD tijdens de raadsvergadering van 30 maart 2017. Zij maakte deze opmerking nadat wij een pleidooi hadden gehouden voor het op maat ondersteunen en faciliteren van burgerinitiatieven. De VVD kon zich bij onze manier van denken aansluiten. Iets eerder tijdens de vergadering

lees verder »

De Zeeuwse kustvisie

door Petri d'Anjou-Lems op 1 april 2017

In maart stond de Zeeuwse (concept) kustvisie op de agenda voor commissie en raad. Onze fractie is over het algemeen blij met dit document en ook met de kritische opstelling van het college zoals die uit het raadsvoorstel blijkt. Voor de PvdA fractie zijn er twee belangrijke aandachtspunten. Ten eerste, en dat zal niemand verbazen, het

lees verder »

Algemene ledenvergadering 25 maart

24 maart 2017

De Algemene Ledenvergadering van de afdeling Schouwen-Duiveland van de Partij van de Arbeid is op zaterdag 25 maart van 10.00 tot 12.00 uur in de Ruilwinkel Zierikzee, locatie voormalige Theo Thijssenschool, Calandweg 1 Zierikzee. De Ruilwinkel biedt de mogelijkheid om spullen en diensten te ruilen in het kader van duurzaamheid. Mensen met een afstand tot de

lees verder »

Brief aan Lodewijk Asscher

door Petri d'Anjou-Lems op 10 maart 2017

De redactie van ‘Wereldregio’ heeft aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland gevraagd om een open brief aan hun landelijke lijsttrekker te schrijven. Al deze brieven zijn in de krant van vrijdag 10 maart gepubliceerd. Hieronder leest u mijn brief.

lees verder »